Airdeall

Tá sé mar aidhm ag Airdeall féachaint chuige nach ndéanfar forbairtí a cheadú sa Ghaeltacht i mbealach a fhéadfadh dochar a dhéanamh do sheasamh na Gaeilge sna ceantair ina bhfuil an Ghaeilge fós in úsaid mar theanga pobail.

 

Is scáthghrúpa phobail í Airdeall, a fheidhmíonn faoi choimirce Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

 

Tá sé mar chuspóir ag Airdeall féachaint chuige go bhfuil an próiseas pleanála á úsáid ar mhaithe le teanga bheo na Gaeilge a chaomhnú, a chosaint is a chur chun cinn mar theanga phobail sa Ghaeltacht.  Tá ionadaithe ó na príomhcheantracha Gaeltachta páirteach ann.

 

Tá sé i gceist ag na daoine atá páirteach in Airdeall, súil a choinneáil ar iarratais phleanála agus aird na n-údarás pleanála a dhíriú ar an dochar don Ghaeilge mar theanga bheo pobail, a d’fhéadfadh tarlú de bharr mórfhorbairtí tithíochta agus eile a  cheadú i gceantair Ghaeltachta, gan chúinsí teanga a bheith curtha san áireamh. Is obair dheonach atá ar siúl ag rannpháirtithe Airdeall le comhairle dlí agus comhairle pleanála chomh maith le saineolas sochtheangeolaíochta ar fáil dóibh.

 

Is obair í seo ba chóir a bheith ar bun ag áisíneacht stáit, le daoine gairmiúla  fostaithe, chun a chinntiú go bhfuil an chosaint chéanna á tabhairt don timpeallacht teanga is a thugtar don nádúr agus don timpeallacht fhisiciúil.

 

Beidh Airdeall ag líonadh na bearna go dtí go mbunaítear a leithéid de áisíneacht.Sa chás go gceadaítear mórfhorbairtí tithíochta nó eile sa Ghaeltacht, gan choinníollacha maidir le cosaint agus caomhnú na Gaeilge mar theanga pobail, bíonn Airdeall toilteanach achomharc a dhéanamh ar an mBord Pleanála, bunaithe ar an dualgas reachtúil atá ar gach údarás pleanála le ceantar Gaeltachta faoina chúram, féachaint chuige go ndéanfar oidhreacht teanga agus cultúir na Gaeltachta a chosaint is a chaomhnú tríd an bpróiseas pleanála.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214