An Cumann Scoildrámaíochta

Tá an Cumann Scoildrámaíochta, atá faoi choimirce na Roinne Oideachais, ann chun an scoildrámaíocht Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt.  Reáchtálann siad comórtais drámaíochta, i gcomhar le Oireachtas na Gaeilge, sna 32 chontae ar bhonn áitiúil, réigiúnda agus náisiúnta, do pháistí faoi 18 bliain d'aois atá ar scoil nó in ógeagrais.
Déantar pátrúntacht ar chomórtais scríbhneoireachta scoildrámaí.

90 Bóthar Labhráis
Cluain Tarbh
Baile Átha Cliath 3

Cathaoirleach:  Seán Mac Aodha
Rúnaí:  Carmel Uí Bholguidhir
Leas Rúnaí:  Tomás Ó Murchú

Ríomhphosteolas@scoildramaiocht.ie
www.scoildramaiocht.ie 

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214