Buntáiste Breise na Gaeilge – Camchuairt 2013!

Ó 2008 bíonn seimineáir Buntáiste Breise na Gaeilge á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge timpeall na tíre.

Seimineár fostaíochta do dhaltaí sa cheathrú, cúigiú agus séú bliain in iar-bhunscoileanna ar fud na tíre atá i gceist leis agus go dtí seo d’fhreastail suas le 8,500 dalta scoile as 257 iar-bhunscoil timpeall na tíre ar na seimineáir seo.

Le linn na seimineáir pléifear na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú ag dul i mbun do ghairm beatha. 

Cuirtear tús leis na seimineáir seo ag 10r.n agus bíonn cur i láthair na n-aoichainteoirí spreagúil, spleodrach, agus rachaidh taithí na gcainteoirí i bhfeidhm ar an lucht éisteachta, le go gcuimhneoidh siad ar an nGaeilge agus iad ag roghnú a ngairmeacha beatha féin amach anseo. 

Bíonn beagnach uair a chloig dírithe ar cheisteanna agus freagraí agus i rith an ama seo agus bíonn deis iontach ag na scoláirí idirghníomhú leis na haoichainteoirí le linn an ama seo.

Más spéis le daltaí scoil ó do scoil páirt a ghlacadh sa seimineár, déan teagmháil go luath le Brígíd i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 01 679 4780 chun do scoil a chlárú.

 

Camchuairt 2014

Cathair Phort Láirge - Dé Céadaoin, 26 Feabhra 2014

Ceatharlach - Déardaoin, 27 Feabhra 2014 


 

 

 

 

Camchuairt 2013

Béal an Átha, Co. Maigh Eo – Dé Céadaoin, 27 Feabhra 2013
Leitir Ceanainn – Déardaoin, 28 Feabhra 2013
Cora Droim Rúisc, Co Liatroma – Dé Céadaoin, 16 Deireadh Fómhair 2013
Gaillimh – Déardaoin, 17 Deireadh Fómhair 2013
Corcaigh - Dé Céadaoin, 13 Samhain 2013
Cill Airne, Co Chiarraí - Déardaoin, 14 Samhain 2013

 

 

 

Camchuairt 2012

Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe 29 Feabhra 2012
Inis, Co. an Chláir - 01 Márta 2012
An Uaimh, Co. na Mí 27 Márta 2012
Dúrlas Éile, Co. Thiobraid Árann - 17 Deireadh Fómhair 2012
Loch Garman - 18 Deireadh Fómhair 2012
Nás na Ríogh, Co. Chill Dara - 15 Samhain 2012
Béal Feirste - 06 Nollaig 2012


Camchuairt 2011

Buntaiste Breise na Gaeilge - Port Láirge, 23 Samhain 2011
Buntaiste Breise na Gaeilge - Luimneach 22 Samhain 2011
Buntáiste Breise na Gaeilge - Béal Feirtse, 17 samhain 2011
Buntáiste Breise na Gaeilge - Carraig Mhachaire Rois, 12 Deireadh Fómhair 2011
Buntáiste Breise na Gaeilge - Cora Droim Rúisc, 11 Deireadh Fómhair 2011
Buntáiste Breise na Gaeilge - Ceatharlach, 24 Márta 2011


Camchuairt 2010

Buntáiste Breise na Gaeilge, Tullamore Court, 18 Samhain 2010  
Buntáiste Breise na Gaeilge, Baile Átha Cliath, 04 Samhain 2010
Buntáiste Breise na Gaeilge - Leitir Ceanainn, 14 Deireadh Fómhair 2010
Buntáiste Breise na Gaeilge, Béal Feirste, 07 Deireadh Fómhair 2010
Buntáiste Breise na Gaeilge, Cill Airne - 06 Bealtaine 2010
Buntáiste Breise na Gaeilge - 26 Feabhra - Bóthar na Trá, Gaillimh.pdf
Buntáiste Breise na Gaeilge, Caisleán an Bharraigh, 21 Eanáir 2010

 

Tá tuilleadh eolais ar sheimineáir blianta eile ar fáil ar na nascanna thíos:

Buntáiste Breise na Gaeilge, Corcaigh - Deireadh Fómhair 2009.pdf
Buntáiste Breise na Gaeilge, Baile Átha Cliath - Nollaig 2008.pdf

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214