Cearta Teanga

Bunreacht na hÉireann 1937

Tá stádas na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann leagtha síos i mBunreacht na hÉireann, 1937.

 

Deir Airteagal 8 den Bhunreacht:

 

  1. Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.
  2. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.
  3. Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d'fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an Stáit ar fad nó in aon chuid de.

 

Ciallaíonn sé sin go bhfuil sé de cheart ag daoine an Ghaeilge a labhairt agus a úsáid sa Stát. Lena chois sin ceadaíonn sé an Ghaeilge a úsáid agus duine ag plé le húdaráis an Stáit agus le ranna rialtais.

 

Tá cearta teanga saoranaigh an Stáit leagtha amach faoi reachtaíocht teanga chomh maith ina dtugtar cur síos ar an píosa reachtaíocht is tábhachtaí ó bunaíodh an Stáit ó thaobh na Gaeilge de, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214