Céim Chun Tosaigh: ag obair le Gaeilge

Céim Chun Tosaigh: Ag Obair le GaeilgeIs pacáiste gairmthreorach é Céim Chun Tosaigh: ag obair le Gaeilge atá curtha i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge do dhaltaí atá sa tsraith shinsearach ag an dara leibhéal ar fud na tíre.

Tá i gceist ag Céim Chun Tosaigh: ag obair le Gaeilge  eolas a chur ar fáil maidir le cúrsaí tríú leibhéil, deiseanna oiliúna agus na deiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí tar éis na scrúduithe Ardteiste agus A leibhéil.

Is é an clár is déanaí sa tsraith atá léirithe ag an dá eagraíocht ó d’éirigh go hiontach leis an bpacáiste eile, Cuireadh Chun Cainte. Bhí na físeáin ó Chuireadh Chun Cainte ar na físeáin Ghaeilge ba mhó éilimh in Earrach na bliana 2012 ar YouTube.

Tá méadú suntasach ar úsáid na bhfón soghluaiste i measc an aosa óig ach go háirithe, agus tá i gceist go mbeidh daoine óga ag breathnú ar na físeáin bheaga pé áit ar mhian leo.

Curtha i láthair ag Ciarán Ó Conghaile agus Sibéal Davitt, cloisimid scéal beathaisnéisí ó aisteoir, ealaíontóir, preas-oifigeach san airm, múinteoir ríomhaireachta, dlí-theangeolaí, ateangaire, tuairisceoir nuachta, múinteoir Gaeilge thar lear, stiúrthóir naíonra, agus múinteoir surfála ar chuidigh an Ghaeilge go mór leo spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach ó thaobh gairme de.

Anuas air sin, tugtar aird ar staid reatha na fostaíochta i réimsí oibre éagsúla agus is cosúil gur éirigh le roinnt de na rannpháirtithe poist dhúshlánacha le Gaeilge a bhaint amach i bhfad i gcéin ó Nua-Eabhrac go dtí an Bhruiséil.

Leis sin, tugtar léargas ar na scileanna inaistrithe a bhíonn ag scoláirí a bhfuil cúpla teanga ar a dtoil acu agus na réimsí oibre éagsúla atá oscailte dóibh.

Tá fotheidil Ghaeilge agus Bhéarla ar fáil sa DVD agus beidh sé áisiúil mar áis teagaisc i scoileanna ar bhonn uile-oileáin.

Ar na rannpháirtithe a ghlac páirt sa tionscadal bhí:
  • Elaine Ní Bhraonáín, Baile Átha Cliath : teagascóir Gaeilge i Nua-Eabhrac
  • Ciara Roosli, Port Láirge: teagascóir surfála ar an Trá Mhór i gCo. Phort Láirge
  • Joanne Uí Chuana, Baile Átha Cliath: bean ghnó atá i bhfeighil naíonraí i gCúige Laighean
  • Pat O’Connor, Gaillimh: Preas-oifigeach le hÓglaigh na hÉireann
  • Mícheál Ó Leidhin, Ciarraí: Iriseoir le Nuacht RTÉ
  • Vivienne Breathnach, Cill Chainnigh: dlí-theangeolaí leis an gCoimisiún Eorpach
  • Breda Ní Mhaoláin, Gaillimh: ateangaire leis na hinstitiúidí Eorpacha
  • Sinéad Ní Mhaonaigh: ealaíontóir atá ina cónaí i gCill Mhantáin
  • Diarmaid Murtagh, Co. Cabháin: Aisteoir Rásaí na Gaillimhe agus Seacht

 

 

Tá na hIrisleabhair ar fail: Anseo

 

Is í an craoltóir de chuid BBC agus TG4, Lynette Fay, a sheol an DVD go hoifigiúil ar 2 Samhain ag Oireachtas na Samhna i Leitir Ceanainn.

Is le cúnamh maoinithe ó Fhoras na Gaeilge; ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus ó Líonraí Proifisiúnta Múinteoirí a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge an áis teagaisc ar fáil.

Seoladh pacáistí eolais chuig scoileanna ar fud na tíre in 2013.
Tuilleadh eolais ar fáil ó:  eolas@gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214