Comhar na Múinteoirí Gaeilge

Bunaíodh Comhar na Múinteoirí Gaeilge i 1964.  Feidhmíonn an eagraíocht mar thaca agus mar fhoinse threorach do mhúinteoirí uile na tíre atá ag múineadh Gaeilge nó ag múineadh trí Ghaeilge, ina gcuid iarrachtaí chun cur lena ngairmiúlacht féin agus chun feabhas a chur ar shiollabais agus ar fhoghlaim na Gaeilge.

Chuige seo foilsítear acmhainní éagsúla teagaisc agus cuirtear seirbhísí gairmiúla ar fáil i bhfoirm seimineár agus cúrsaí.  Faigheann Comhar na Múinteoirí Gaeilge deontas bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.

Uachtarán: Micheál Ó Máirtín

Saffron Rosenstock

7 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
Teil:  01 6398448
Ríomhphost:  eolas@cnmg.ie     
www.cnmg.ie

Leathanach Facebook anseo

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214