Cogar- An tseirbhís nuachta dhigiteach do lucht raidió na Gaeilge

Tá forbairtí móra beartaithe i mbliana do Cogar, an tseirbhís nuachta dhigiteach do lucht raidió na Gaeilge.

Athsheoladh an tseirbhís  i mí na Bealtaine 2012 agus beidh na meáin shóisialta mar dhlúthchuid straitéis chumarsáide an tionscadail.

Tá athchóiriú iomlán i ndán don tseirbhís agus beidh forbairtí sna meáin  dhigiteacha lárnach sa tionscadal amach anseo. 

Más mian leat a bheith páirteach sa tionscadal lean @Cogar_ie ar Twitter nó lean Cogar ar Facebook anseo: http://www.facebook.com/Cogar.ie 

Is comhthionscnamh idir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, agus Údarás Craolacháin na hÉireann í Cogar atá ar bhfód cúig bliana anuas. 

Seoladh an suíomh Gréasáin Cogar.ie trí bliana ó shin agus tá cáil ar an suíomh mar ardán do scéalta nuachta agus mar fhoinse eolais dóibh siúd atá ag craoladh trí mheán na Gaeilge idir chraoltóirí páirt-aimseartha agus lán-aimseartha. Go dtí seo scaipeadh ríomhirisí ar chraoltóirí ar fud na tíre ach anois is léir go bhfuil athrú ó bhonn tagtha sna bealaí cumarsáide ar line le tamall de bhlianta anuas. 

Scaipfear eolas mar gheall ar imeachtaí, cruinnithe, seimineáir, ceardlanna Gaeilge; Foilseacháin na Gaeilge agus seoladh leabhair ; Príomhscéalta na Gaeilge áta i mbéal an phobail; Cláir Ghaeilge ar stáisiúin raidió a phoibliú; Nuacht a bhaineann le hearnáil na craoltóireachta agus nathanna cainte úra, gonta agus simplí chomh maith le beannachtaí/nathanna tráthúla.

Príomhaidhmeanna a bhaineann leis an tionscadal ‘Cogar’ 

  • Úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt 
  • Craoltóirí raidió na tíre a chur ar an eolas maidir le spriocanna straitéiseacha agus gníomhaíochtaí ÚCÉ 
  • Ábhar reatha logánta a sheoladh díreach chucu siúd atá á lorg 
  • Gréasán teagmhála de láithreoirí le Gaeilge a chruthú agus a chothú 
  • Láithreoirí Gaeilge i stáisiúin raidió na tíre a choinneáil ar an eolas ar bhonn leanúnach faoi rudaí a bhaineann leis an nGaeilge nó faoi rudaí a mbeidh tionchar acu ar an nGaeilge; 
  • Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do na láithreoirí raidió chun úsáid a bhaint as an nGaeilge agus an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoi chláir Ghaeilge ar an raidió 

Glac páirt sa tionscadal anois! Cláraigh le Cogar ar Facebook nó lean @Cogar_ie ar Twitter.

________________________________________________________________________________________

Cartlann 

Tá cartlann iomlán ar fáil ar www.cogar.ie. Is iad seo a leanas na ríomhirisí a foilsíodh sular seoladh an suíomh gréasáin.

26: Cogar - Ruaille Buaille faoi Rí Rá! (05 Aug, '09)

25: Cogar - An Nuachtlitir leictreonach do chraoltóirí Raidió! (07 Jul, '09)

24: Cogar - An Nuachtlitir do chraoltoiri le Gaeilge (09 Jun, '09)

23: Cogar - An Nuachtlitir Leictreonach do chraoltoiri raidio (12 May, '09)

22: Cogar - Seirbhís Eolais do Chraoltóirí Raidió (15 Apr, '09)

21: Cogar - Seirbhís Eolais do Chraoltóirí Raidió (20 Mar, '09)

20: Seo Cogar! An Nuachtlitir leictreonach do chraoltoiri raidio le Gaeilge (17 Feb, '09)

19: Seo Cogar! An Nuachtlitir leictreonach do chraoltóirí raidió le Gaeilge (20 Jan, '09)

18: Ag amharc i bhfad siar!/Reeling in the years! (02 Dec, '08)

17: 'An Phleist Mhór 'agus 'An Cléireach' fógartha mar buaiteorí 'Leabhar na Bliana'2008 (04 Nov, '08)

16: Oireachtas na Samhna-Ag Teacht Cois Laoi! (07 Oct, '08)

15: Na hÉireannaigh láidir i mbliana ag Prix Europa '08 (09 Sep, '08)

14: Fás leanúnach ar chúrsaí Gaeilge ag an triú leibhéal (12 Aug, '08)

13: Gradam Gaeilge an Chláir 2008 Buaite ag Clare FM (01 Jul, '08)

12: Mol an Óige agus Tiocfaidh sí! (03 Jun, '08)

11: Ní féidir ceird a chaitheamh!! (03 Jun, '08)

10: Nós* Maireachtála Nua! (08 Apr, '08)

9: Réalta Nua Raidió ar an bhfód (11 Mar, '08)

8: Is é buaiteoir an ghradaim ná... (12 Feb, '08)

7: An Ghaeilge san Earnáil Raidió Neamhspleách (15 Jan, '08)

6: Tús le feachtas Raidió na nÓg (11 Dec, '07)

5: Stáisiún raidió nua don aos óg ag teacht go luath? (13 Nov, '07)

4: Luath-thumoideachas sna gaelscoileanna faoi bhagairt (02 Oct, '07)

3: Trasna na dtonnta | My bonnie lies over the ocean (02 Oct, '07)

2: Thugamar fein an samhradh linn (14 Aug, '07)

1: Figaro, Figaro, Figarooooo! (10 Jul, '07)

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214