Coláiste na bhFiann teo

Is mian le Coláiste na bhFiann struchtúr a chur ar fáil chun deis a thabhairt dá mbaill a gcuid saorama a chaitheamh go tairbheach trí Ghaeilge.

Tá trí chuid san eagras - Coláiste na bhFiann, Cumann na bhFiann agus Clann na bhFiann.  Stiúrann Coláiste na bhFiann ocht gColáiste Samhraidh.  Tá clubanna do bhaill an chumainn, d'iarscoláirí Choláiste na bhFiann agus do dhaoine óga eile ar spéis leo an Ghaeilge, ar fud na tíre.  Reáchtáiltear cúrsaí cinnireachta do na baill.  Tugann Clann na bhFiann tacaíocht ghníomhach don chumann agus eagraítear imeachtaí sóisialta agus oideachasúla do thuismitheoirí.  Tá clubanna ann i 60 ionad ar fud na tíre.

Rúnaí:  Niall Ó Braonáin
Cathaoirleach Feidhmitheach:  Caitríona Ní Cheallaigh

Coláiste na bhFiann
Droim Rí
Co. na Mí

Teil: +353 1 825 9342
Faics: +353 1 8240523

Ríomhphost:
 eolas@colaistenabhfiann.ie 
http://www.colaistenabhfiann.ie

Déan teagmháil leo ar Facebook

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214