Comhluadar

Bunaíodh an eagraíocht Comhluadar i 1993 le tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí ar mian leo Gaeilge a labhairt lena gcuid paistí. Tá teaghlaigh á gclárú ag Comhluadar chun grúpaí áitiúla a bhunú ar fud na tíre.

Cuireann Comhluadar tacaíocht ar fáil mar seo a leanas:

Seirbhísí eolais agus comhairleacha 

Ceist agat? Comhairle nó eolas uait? Beimid in ann freagraí a thabhairt duit agus ár dtaithí a roinnt leat nó tú a threorú i dtreo na foinse eolais cuí.

Teaghlaigh a chur in aithne dá chéile

Beidh deis agat aithne a chur ar dhaoine eile i do cheantar atá ag tógáil a gclainne le Gaeilge freisin. Is iomaí cairdeas a bhunaítear i gComhluadar - cairdeas idir tuismitheoirí agus idir paistí.

Ócáidí sóisialta agus oideachasúla

I rith na bliana, tugtar cuireadh do thuismitheoirí agus do phaistí teacht le cheile ag réimse leathan ócáidí - m.sh. cóisirí, ceardlanna, imeachtaí, turais, taispeántais, srl. Tá Gliondar orainn go mbíonn Gaeilge líofa ag Daidí na Nollag!

Seirbhísí trí Ghaeilge a éileamh 

Guth aontaithe sinn ar mhaithe le cearta teaghlaigh Ghaeilge i gcás seirbhísí riachtanacha poiblí, m.sh.  síceolaithe le Gaeilge, srl.

Más spéis leat clárú linn nó tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil linn ag:  www.comhluadar.ie

Sráid Lombard Thoir,
Baile Átha Cliath 2.

Teil:  01-67151167
Ríomhphost: eolas@comhluadar.ie  

Comhluadar ar Facebook.

Comhluadar ar Twitter.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214