Courses

Gaelport.com provides a free listings service for Irish language training courses and Irish language classes provided in Ireland and overseas.

The database is updated daily. If you wish to advertise an Irish language course, it is free to do so-just contact us here at eolas@gaelport.com.

This is an information service and Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge takes no responsibility for errors in course descriptions or commencement dates. It is the responsibility of the insitutes and service providers to send the correct information to eolas@gaelport.com.

 

Results: 21
Course
Type
Location

 • Would you like to learn Irish online at your own pace?

   

  BitesizeIrishGaelic.com provides online courses for beginners and improvers.

   

  Learners can listen to different dialects, words and sentences in irish as well as performing exercises in vocabulary, grammar and conversations.

   

  All information can be found at http://www.bitesizeirishgaelic.com/.

   

  © Foilsithe ar Gaelport.com 21 Eanáir 2013


 • Classes at Teach Mhic Reachtain run throughout the year, September – June. The classes are tailored to your needs – whether you are a complete novice or a fluent speaker. The classes are expertly and professionally planned and run for 10 weeks at a time.

  There are night classes, coffee mornings and intensive day courses at all levels available. All information can be found on http://www.mhicreachtain.com/ or by calling (028) 90 749688.

   

  Foilsithe ar Gaelport.com - 10 Eanáir 2013


 • Is cúrsa lánaimseartha bliana é an MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) atá á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus é mar aidhm leis oiliúint i ngnéithe den Léann Teanga a chur ar mhic léinn a chuirfidh ar a gcumas feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in earnálacha éagsúla. Beidh an cúrsa lonnaithe ar phríomhchampas Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

  Tabharfar léargas do na mic léinn ar fad ar bhunghnéithe faoi leith den Léann Teanga, ar a n-áirítear cruinnscríobh na Gaeilge, modheolaíochtaí taighde agus an tsochtheangeolaíocht. Díreoidh na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas:

  ·        Aistriúchán
  ·        Ardscileanna Teanga
  ·        An Phleanáil Teanga

  Riachtanais iontrála:
  Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na Cumarsáide nó i réimse gaolmhar iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa. 
   

  Déantar iarratais ar an gcúrsa seo ar www.pac.ie. Cód PAC: GYA94
   
   
  Tuilleadh eolais:
  An Dr Conchúr Ó Giollagáin,
  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
  An Cheathrú Rua,
  Co. na Gaillimhe.

  Fón: 353 91 595101

  R-phost: leannteanga oegaillimh.ie 

  Idirlíon: www.oegaillimh.ie/acad

   

  © Foisithe ar Gaelport.com - 11 Bealtaine 2012

  Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí a leanas:

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) (Leibhéal 9)

  Ceardlann Logainmneacha 2012


 • Is cúrsa lánaimseartha bliana é an MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) atá á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus tá sé dírithe go speisialta ar mhic léinn atá ag iarraidh cáilíocht Mháistreachta a bhaint amach i réimse na meán agus na craoltóireachta. Beidh an cúrsa seo lonnaithe i gcroílár thionscal na craoltóireachta Gaeilge ar an gCeathrú Rua.

  Le linn an chúrsa seo gheobhaidh na mic léinn oiliúint trí mheán na Gaeilge ar ghnéithe éagsúla de na meáin chumarsáide agus beidh deis acu speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de na réimsí seo a leanas:

  Gairm na Físe

  Iriseoireacht Fheidhmeach

  Na Meáin Dhigiteacha

  Drámaíocht sna Meáin


  Riachtanais iontrála:
  Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go
  bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.
   

  Déantar iarratais ar an gcúrsa seo ar www.pac.ie. Cód PAC: GYA93
   

  Tuilleadh eolais:
  An Dr Seathrún Ó Tuairisg
  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
  An Cheathrú Rua,
  Co. na Gaillimhe.

  Fón: 353 91 595101

  R-phost: cursai@oegaillimh.ie

  Idirlíon: www.oegaillimh.ie/acad

   

  © Foilsithe ar Gaelport.com - 11 Bealtaine 2012

   

  Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí a leanas:

  Ard Dioplóma Iarchéime sna hEalaíona í Léiriú Teilifíse agus na Meáin (Leibhéal 8)

  Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)


 • Tis full time Master Degree emphasises practical work in a broad range of subjects relating to radio and television broadcasting, journalism and screen acting.

  This MA is the first course of its kind to be offered completely through Irish.

  The course is based in Ionad an Acadaimh in An Cheathrú Rua, Conamara. Students specialise in one of the following options:

  • Visual Studies
  • Journalism
  • Drama in Media

  This level 9 Masters is full time (90 ECTS credits). Applications can be made through the postgraduate PAC system www.pac.ie/nuigalway.

  For more information visit www.oegaillimh.ie/acadamh or call Dr. Seathrún Ó Tuairisc at 091 595802 or e-mail cursai@oegaillimh.ie.
    

   

  © Foilsithe ar Gaelport.com - 19 Meitheamh 2012

  You may be interested in the following courses:

  Performing Arts Course

  Higher Diploma in Television Production

  Intensive Radio Skills Course


 • FNT’s Dianchúrsa is an essential training course for those who wish to work as a Stiúrthóir Naíonra, that they may develop a comprehensive understanding of the Total Early Immersion Model, the importance of play and the importance relating to quality provision and practice in the Naíonra.

  There are four parts to the Dianchúrsa:
  1. Oral Exam (Teastas Eorpach na Gaeilge - Leibhéal B2) http://www.teg.ie/pdf/B2_s.pdf – Interviewers from Ionad na dTeangacha, NUI, Maynooth, Co. Kildare.
  2. Dianchúrsa – Week-long course of workshops and lectures.
  3. Week-long work experience (5 days) in a Naíonra approved by FNT.
  4. Work Report – This will demonstrate that the course participant has a comprehensive understanding of what is required to work in a Naíonra and that he/she has the ability to put the skills and practice from the week-long course into operation in the Naíonra. When the applicant has completed the Work Report to a satisfactory standard, the applicant will be qualified as a Stiúrthóir Naíonra.

  This course is not accredited.

  The next Dianchúrsa will be held in Cork:
  Scrúduithe TEG B2 Gael-Taca, 22 Sullivan’s Quay, Cork
  Date 13th  or 14th  June 2014

  Dianchúrsa FNT Naíonra Thomáis Daibhís, G.A.A. Sports Complex, Carrigoon, Mallow, Co. Cork
  Dáta 18th-21st August 2014
  Further information visit: contact: www.naionrai.ie

  or contact Laura Rawdon, Oifigeach Forbartha, Forbairt Naíonraí Teo, Halla Naomh Padraig, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa
  Baile Átha Cliath 9

  Teil. +353 (0)1 8535198 / +353 (0)86 7981919

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 25 Márta 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Coláiste Eoin Uí Ghramhnaigh in Ráth Chairn Co. Meath are hosting intensive preparatory courses for the Leaving Certificate on 22nd March 2014.

  This course is designed for students who will be undertaking the oral Irish leaving cert. examination in 2014.

  Date: Saturday,  22nd March 2014

  Time: 10am – 4pm

  For further information contact Ann in Comharchumann Ráth Chairn : 046 9432381 / 9432068 / rathcairn@eircom.net
  or visit www.rathchairn.net

  Foilsithe ar Gaelport.com 5 Feabhra 2014
   
   
  Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge


 • Conradh na Gaeilge are organising Irish Language classes for adults in Dublin city this coming January.

  Classes are suitable for Beginners and Advanced speakers.

  Classes start dates: 28th -30th  January 2014

  Time: 7-9pm (tea break at 8pm)

  10 week course (class each week)

  Venue: 
  Conradh na Gaeilge
  6 Harcourt Street
  Dublin 2

  Fee:  €180 

  Chonradh na Gaeilge have many years of experience in teaching classes.

  For further information contact Conradh na Gaeilge at: Tel: 01 4757401 / E-mail: eolas@cnag.ie . Individuals can register for these courses on the following website: www.cnag.ie

  *****************************************************************

  Irish Language Classes in Galway

  Conradh na Gaeilge located in Dominic street in Galway city are also hosting a series of Irish language classes this January.

  Classes will commence in Galway’s Irish Language Center, Áras na nGael on Monday night 27th January 2014.
   
  Classes will take place in other venues around Co. Galway and various conversational gatherings are hosted to help people use their Irish language skills.
   
  For further information contact:  091 567824  / conradh@bradan.iol.ie or visit www.arasnangael.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 09 Eanáir 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
   


 • Gaelchultúr’s (www.gaelchultur.com) next Irish language course for adults will begin the week commencing 3 February in the company’s centre at 11 Clare Street, Dublin 2, as well as in Carlow town. Classes will be available at up to six levels: beginners, elementary, lower intermediate, upper intermediate, advanced, and accuracy in Irish. So, whether one is out of practice, learning Irish for the first time or seeking to improve writing and grammar skills, Gaelchultúr has a suitable course. 

  Participants will attend a two-hour class (7–9pm) one night a week for 10 weeks. The course fee is €200. In order to ensure that learners register for the appropriate level, Gaelchultúr will host an event, Blaiseadh den Ghaeilge/A Taste of Irish, on Saturday, 1 February, in its headquarters at 11 Clare Street. This event is free of charge and members of the public can call in on the hour or half hour between 2.00pm and 4.30pm to get more information about the spring course, have their standard of Irish assessed and attend a class to get a taste of the teaching approach used. They will also be able to register for the spring course, should they wish, but there will be no obligation on them to do so. 

  Those unable to attend A Taste of Irish can call into Gaelchultúr between 5pm and 7pm on 28, 29, or 30 January for an assessment. This is free of charge, will only take about twenty minutes and there’s no need to book in advance. Gaelchultúr has been offering Irish language courses for nearly ten years now and has developed excellent resources during this time. Its classes are learner-centred and participants are given every opportunity to speak the language and to engage with each other and with the teacher.

  “A lot of the people who come to our courses lack confidence as regards Irish,” says Éamonn Ó Dónaill, Gaelchultúr’s Director of Education, “but they immediately feel relaxed due to the approach to teaching we use in our night classes. We focus on the spoken language and on interactive, communicative activities, and that approach appeals greatly to learners.” For further information about Gaelchultúr’s language classes and other events, please call (01) 484 5220 or write to eolas@gaelchultur.com. You can also visit www.gaelchultur.com and download the brochure for the spring course. Gaelchultúr’s Academic Administrator, Róisín Ní Mhaolchallann, is available for media interviews. Contact details: (01) 484 5224; roisin@gaelchultur.com  

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 29 Eanáir 2014
  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge 


 • Ealaíon na Gaeltacht are hosting a one day Intense social media Course aimed at  artists and art organisation in Gaeltacht areas.

  Venue: Seanscoil Sailearna, Indreabhán, Co. Galway

  Date: Thursday, 6th March 2014

  Time: 10.30am – 4pm

  Fee: €30

  Who is this social media course aimed at ?  artist’s and art organisation in Gaeltacht areas.

  Can you upload photos from your phone to Facebook? Do you know what ‘hashtag’ is? Can you successfully organise a social media publicity campaign ?  Do you find it difficult to draw the public’s attention to your events/work.

  If you answered yes to the above this course would be a great benefit to you.

  The objective of the workshops is for everybody to learn how to use the social media as effective as possible.

  Teachers will help you polish up your organisation website and individuals will learn how to get the best use of various social media tools.

  For further information contact: 091 503100  / m.nidhroighneain@udaras.ie

  Spaces are limited.
   

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 19 Feabhra 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge 


 • Coláiste na bhFiann Teo. are delighted to announce that they are hosting Summer Irish language courses in Co. Donegal this summer.

  The new course will take place in Ionad Naomh Phádraig, Gaoth Dobhair, Co. Donegal

  Course Dates:  01st - 21st June 2014

  This is the first venue that Coláiste na bhFiann will have in Ulster and the fourth of it’s venues located in the Gaeltacht.  They currently host summer courses in Ros Muc in Conamara, Ráth Chairn and Droim Rí in Leinster along with Killarney and Baile an Sceilg in Munster.

  Coláiste na bhFiann have over 45years of experience in hosting such summer courses for teenager. The courses aim to teach teenager Irish in a natural, fun and safe environment.

  For further information on Coláiste na bhFiann Teo contact: 

  Michelle Ní Ghialláin
  Coláiste na bhFiann
  Droim Rí
  Co. Meath

  T: +353 (01) 825 9342 | E-mail: michelle@colaistenabhfiann.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 07 Márta 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Since 2006 Nemeton, Udarás na Gaeltachta and Waterford Institute of Technology have successfully prepared new media talent on their Higher Diploma in Television Production. Graduates from the course have found employment in RTE, TG4 documentary directing, Film, Digital Marketing and PR.

  Now accepting applications for September 2014 Higher Diploma.

  Course Content
  Pre production
  Producing/ Directing
  Communications, Marketing
  Technical skills; camera, sound, lighting
  Editing; Final Cut Pro
  Digital Media content and platforms
  Independent Learning Projects

  Lecturers on the Higher Diploma are from WIT and industry professionals with extensive broadcasting credits as directors, producers, editors and writers with RTE,TG4 and BBC.

   

  About Nemeton
  For almost twenty years Nemeton TV has been producing hundreds of hours of  compelling programming for RTE, TG4 and BBC. Highlights include IFTA nominated ‘Laochra Gael’ ‘Nicolas’, ‘The Brothers’, ‘Stair an GAA’ and ‘Bothar Iarainn’ as well as GAA Beo and Rugbai beo. The company’s strong emphasis on training means that they are also committed to nurturing new and emerging talent.

   

  Entry Requirements for the Higher Diploma
  *Applicants should have a NQAI Level 7 or higher.
  *Applicants should be able to understand and speak Irish.

  *Fees are subsidised by Udaras na Gaeltachta.

  Applicants without the above minimum requirements but with relevant industrial experience and language competency will be considered on a case-by-case basis.

  Closing date for applications: April 2014 

  Nemeton are offering individuals who would like to undertake this Diploma an Intensive 1 week Irish language course in Gaeltacht na Rinne

  This course is free to applicants to the Higher Diploma in Television and Digital Media

  The course will take place from in September 2014.

  For application forms please contact: 058 46499 alternatively email: traenáil@nemeton.ie or blaithin@nemeton.ie or visit www.wit.ie or www.nemeton.ie

   

  Nemeton TV
  An Rinn
  Dún Garbhán
  Co. Phort Láirge

   

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 21 Feabhra 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Present your own radio programme on Raidió Fáilte!

  Raidió Fáilte 107.1fm are inviting Irish speakers to take part in an intensive course in radio broadcasting and production skills .

  The groundbreaking course is funded by the Irish Language Broadcast Fund and backed by Northern Ireland Screen. The participants will learn how to prepare, present, record and edit  their own radio show.

  The course will be starting on Saturday 01 February 2014 (4 week course)

  (every Saturday from 10am-1pm).

  More advanced radio skills interviewing and presenting techniques will also be covered. The participants will be given the opportunity to use Raidió Fáilte’s high-tech recording equipment and editing suite in order to record and produce high-quality radio broadcasts, as well as training to use hand-held recording devices to record voxpops, interviews and community events.


  The course will also cover how to research a topic and write a radio script.

  This is a great opportunity to kick-start a career in the media as a presenter or as a journalist and to produce your own programme on an all-Irish radio station.

  As part of the course, guest speakers from various national media services will offer advice based on their experience in the media.

  Participants who successfully complete the course will get the opportunity to have a regular slot on the busy schedule of the awarding winning Irish language station Raidió Fáilte.

  To book your place on the course contact Dónall at 028 90 310013 or donall@raidiofailte.com before 27th January 2014.  

  Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge

   


 • Reachtalfaidh Óstaí an Rí cúrsa ullmhúcháin lae Dé Sathairn an 24 Bealtaine 2014 chun cabhrú le hiarraitheoirí na cosa a thabhairt leo sa dara céim de chomórtas reatha EPSO do dhlítheangeolaithe.

  Seo thíos a bhfuil i gceist leis an dara céim sin.

  Maidir leis an dara cuid den chomórtas, an chuid san ionad measúnaithe sa Bhruiséil, ní dhéanfar de scrúdú ar chumas Fraincise/Gearmáinise/srl. na n-iarrthóirí ach “(d) achoimre i dteanga an chomórtais [Gaeilge] ar théacs a scríobhadh i dteanga 3 [Fraincis/ Gearmáinis/ Iodáilis/ Spáinnis/ Polannais]”

  Beidh cuid de na trialacha ag Céim 2 le déanamh trí mheán na Gaeilge, agus beidh cuid eile acu le déanamh i mBéarla:
  (a)    Réasúnaíocht bhriathartha (Gaeilge)
  (b)   Réasúnaíocht uimhriúil (Gaeilge)
  (c)    Réasúnaíocht theibí (Gaeilge)
  (d)   Achoimre ar théacs atá scríofa sa tríú teanga (go Gaeilge)
  (e)   Cur i láthair ó bhéal ar inniúlachtaí sonracha (Gaeilge) Cur i láthair ó bhéal le hinniúlachtaí ginearálta a mheas (Gaeilge)
  (f)     Agallamh struchtúrtha (Béarla)
  (g)    Cleachtadh grúpa (Béarla)
   
  Tá an fógra iomlán iniata agus ar fáil Anseo
   
  09:30-12:30 Pléifear le an réasúnacht (a)-(c) i bhfoirm ceardlainne.
  14:00-15:00 Pléifear leis an gcur i láthair ó bhéal, leis an agallamh struchtúrtha agus leis an gcleachtadh grúpa (e)-(g) le léachtaí agus seisiún eolais.

  Ní phléifear le an achoimre go Gaeilge ar théacs atá scríofa sa tríú teanga (d).

  Costas: mic léinn nó alumni Óstaí an Rí: €50 euro. Gach duine eile €100

  Áirithintí: daithi.maccarthaigh@kingsinns.ie

  Foilsithe ar Gaelport.com 31 Márta 2014


 • Tá éileamh i gcónaí  ar dhaoine a bhfuil ardscileanna acu sa Ghaeilge scríofa, san aistriúchán agus san eagarthóireacht.
   
  Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga agus cáilíocht ghairmiúil a bhaint amach. Is cúrsa páirtaimseartha ar líne a mhaireann dhá bhliain atá ann.
   
  Faigheann rannpháirtithe cleachtadh praiticiúil ar raon leathan téacsanna a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla. Cuirtear aonaid foghlama ar fáil ar ardán Moodle gach seachtain, áit a mbíonn plé ar ghné faoi leith den aistriúchán. Déanann an teagascóir mion tráchtaireacht ar chleachtaí ó sheachtain go seachtain, ag díriú aird na rannpháirtithe ar cheisteanna cruinnis agus ar chúrsaí stíle agus tugann comhairle maidir le conas na deacrachtaí is coitianta san aistriúchán Gaeilge a shárú.    
   
  Is ar líne a chuirtear obair uile an chúrsa ar fáil. Bíonn ceardlann amháin ar siúl i Má Nuad ag tús na bliana acadúla sa chéad bhliain agus sa dara bliain. Déantar staidéar ar dhá mhodúl go comhuaineach i ngach seimeastar. Tá obair leanúnach ag dul le gach modúl agus bíonn scrúduithe i ngach modúl in Ollscoil na hÉireann Má Nuad ag deireadh na bliana acadúla.

  Riachtanais Iontrála: Bunchéim agus pas i scrúdú iontrála teanga. 
   
  Scrúdú Iontrála: 21 Meitheamh 2014.
   
  Scrúdú Samplach: http://www.nuim.ie/language-centre/our-courses/dioplóma-iarchéime-san-aistriúchán-agus-san-eagarthóireacht-ar-líne
   
  Iarratais: Déan iarratas ar www.pac.ie leis an gcód MH51C.
   
  Spriocdháta le haghaidh Iarratas: 6 Meitheamh 2014.
   
  Táillí: €2,000 in aghaidh na bliana.
   
  Tá scoláireachtaí ar fáil don bheirt a gheobhaidh na torthaí is fearr sa scrúdú iontrála. Clúdóidh an scoláireacht táillí iomlána an chúrsa. 
   
  Tuilleadh Eolais: www.nuim.ie/language
   
  Teagmháil: teanga@nuim.ie nó (01) 708 6417/3737. 
   
  Teagmhálaí: Aisling Ní Bheacháin
   
  Seoladh:
  Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)
  Ionad na dTeangacha
  Ollscoil na hÉireann Má Nuad
  Má Nuad
  Co. Chill Dara

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 13 Márta 2014
  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Cur síos ar an gcúrsa:

  Is cúis dóchais d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, go bhfuil an Ghaeilge fós beo beathach sa Ghaeltacht agus í á labhairt ag scoth na gcainteoirí. Chuige sin, tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag eagrú cúrsa seachtaine atá dírithe ar shaibhreas agus ar shaíocht na Gaeilge i nGaeltacht Chonamara.

  Beidh an bhéim ar nádúr na Gaeilge – stór focal, nathanna agus leaganacha cainte dúchasacha, dul na Gaeilge, tráthúlacht agus deisbhéalaíocht etc. agus cruinneas teanga.

  Beidh scoth na gcainteoirí agus na dteagascóirí ag roinnt a gcuid eolais le rannpháirtithe an chúrsa agus beidh neart deiseanna ann cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi chúrsaí foclóra, foghraíochta, nádúr na cainte agus go leor eile!

  D’fheilfeadh sé seo do dhaoine

  * a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus cleachtadh acu ar í a labhairt
  * a rinne an Dioplóma sa Ghaeilge, céim sa Ghaeilge nó a bhain amach cáilíocht acadúil sa Ghaeilge
  * atá ag múineadh
  * atá ag obair sna meáin chumarsáide
  * a bhfuil suim acu i gCanúint Chonamara
  * a bhfuil leaganacha cainte agus nathanna dúchasacha ligthe i ndearmad acu
  * a airíonn go bhfuil an iomarca Béarlachais trína gcuid cainte
  * atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus ar mhaith leo go mbeadh canúint na háite agus Gaeilge nádúrtha ag a gcuid gasúr

  NB Ní fheilfeadh an cúrsa seo do dhaoine atá fós ag foghlaim na teanga.

  Dátaí: 30 Meitheamh – 04 Iúil 2014

  Costas: €260 (táille teagaisc)

  Tuilleadh eolais: cursaigaeilge@oegaillimh.ie  An Rúnaí, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

  Foilsithe ar Gaelport.com 18 Feabhra 2014
   
   
  Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge


 • Oidhreacht Chorca Dhuibhne has been supporting Gaeltacht projects in west Kerry for many years.  The aim is to preserve local cultural events and support the language, heritage and local projects in the area.

  Oidhreacht Chorca Dhuibhne are offering Irish language courses and walks in the West Kerry peninsula this summer.

  An irish language course and heritage walks wil take place from 2nd-5th May 2014.  The structure of the course are quite unique and relaxed.  Individuals will spend some time in the class rooms but they will also get the opportunity to use their Irish in a relaxed friendly and atmosphere while taking part in organised cultural events.

  Events include hill walking at Chnoc Bhréanainn and visiting historic sights and enjoy archaeological walks in the rugged West Kerry landscape while speaking Irish.

  During this weekend in West Kerry the renowned Féile na Bealtaine will be in full swing in An Daingean and visitors will get a wonderful atste of local heritage, traditions, music song and culture.
  The locals from west Kerry are also very welcome to come along on the walks also if they wish to do so.

  Further information: Caitríona Ní Chathail 066 9156100 nó caitriona@cfcd.ie

  For further information regarding Oidhreacht Chorca Dhuibhne courses events, weekend breaks and walks visit: www.oidhreacht.ie

  Foilsithe ar Gaelport.com 10 Aibreán 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Tá clár iomlán de chúrsaí teanga Chonradh na Gaeilge don bhliain 2013 - 2014 ar fáil den chéad uair i mbliana, agus téarma nua 10 seachtaine de ranganna an fhómhair ag tosú in Uimhir 6, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, ar 23 - 26 Meán Fómhair 2013.
   
  Arsa Brenda Ní Ghairbhí, Comhordaitheoir Cúrsaí Chonradh na Gaeilge: “Tá Gaeilge á múineadh ag Conradh na Gaeilge do dhaoine fásta ó bhí 1893 ann agus bíonn an-tóir ar ár gcúrsaí tríd an bhliain; theastaigh uainn an deis a thapú chun gach eolas faoi na roghanna foghlama éagsúla atá againn dár gcustaiméirí a chur ar aon bhileog amháin don bhliain 2013 - 2014.”
   
  Níl ach €180 ar chúrsa teanga 10-seachtaine san ardchathair le Conradh na Gaeilge, agus tá lascaine de €20 ar fáil d’iarscoláirí, do mhic léinn, do dhaoine dífhostaithe nó ar phinsean ag www.cnag.ie/courses.

  Freastalaíonn na cúrsaí ar gach leibhéal foghlaimeora agus na ranganna ar siúl ó 7 - 9.00in ar do rogha d’oíche amháin in aghaidh na seachtaine i gcroílár Bhaile Átha Cliath.
   
  Arsa Ní Ghairbhí: “Tá clár na gcúrsaí uile atá á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge ar fáil ó Uimhir 6 Sráid Fhearchair nó ar ríomhphost ó eolas@cnag.ie. Is cuma an dalta Ardteiste tú gur ghá líofacht teanga a bhaint amach faoi mhí Aibreáin, nó más mamaí le páistí Gaelscoile tú atá ag iarraidh cúpla focal a chleachtadh sa bhaile, tá cúrsa ag Conradh na Gaeilge duitse le linn 2013 - 2014!”
   
  Tá cúrsa 10-seachtaine ar leith á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge ar €140 ó 5.00 - 6.30in gach Céadaoin, dírithe ar mhic léinn Ardteiste Átha Cliath atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge in am don scrúdú cainte, dar tús 25 Meán Fómhair 2013. Beidh cúrsa comhrá eile le treoir, foclóir agus cleachtadh don scrúdú cainte ar siúl san earrach leis, dar tús 29 Eanáir 2014.
   
  Dóibh siúd atá ag dul don iarchéim bhunmhúinteoireachta, tá réimse cúrsaí lae á dtairiscint ag Conradh na Gaeilge chun iarrthóirí a ullmhú don agallamh Gaeilge atá mar chuid den phróiseas iarratais idir seo agus Aibreán 2014, dar tús 19 Deireadh Fómhair 2013 ar 10.00rn, ar €100.
   
  Beidh cúrsa nua dar teideal Gearrscéalta an Phiarsaigh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge den chéad uair an fómhar seo freisin, cúrsa ar leith a bheidh oiriúnach do dhaoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus suim acu i litríocht na Gaeilge. Cuimseoidh cúrsa an Chonartha léamh, míniú agus anailís ar rogha de Ghearrscéalta an Phiarsaigh agus gnéithe éagsúla de shaol an Phiarsaigh, ar €180/€160 do chúrsa 10-seachtaine i mBaile Átha Cliath, dar tús 25 Meán Fómhair 2013.
   
  Cloíonn ranganna oíche Chonradh na Gaeilge le siollabais Theastas Eorpach na Gaeilge, agus is féidir áit a chur in áirithint d’aon chúrsa i gcaitheamh na bliana ar-líne ag www.cnag.ie/courses nó trí theagmháil a dhéanamh le Máire Ní Dhuiginn ag eolas@cnag.ie / 01 4757401

  Foilsithe ar Gaelport.com 10 Mean Fómhair 2013


 • Croí Éanna in Co.  Antrim organize a wide range of Irish language classes suitable for adults and pupils.

  Classes include beginners, intermediate, conversation for beginners to GCSE Irish.

  A full list is available Here

  Further information:
  Croí Éanna, Bóthar an Bhaile Aird, An Baile Bocht,
  Gleann Ghormlaithe, Co. Aontroma, BT36 7AU
  T: (028) 90830088 /  E: eolas@croieanna.com
  Web: www.croieanna.com
   

  © Foilsithe ar Gaelport.com 18 Meán Fómhair 2013


 • TEG exams will take place in various location in Ireland an abroad in 2014

  The certificate acknowledges that the entrant is fully capable of speaking and writing Irish fluently, spontaneously and independently.

  Among the range of professionals who go for the exam are Irish language officers in the public sector, primary and secondary school teachers, Irish teachers in third level, Irish language journalists and other professionals.

  2014 TEG Exams will take place in the following places
  An Spidéal  Paris  B2   5th April 2014*
  Belfast   Pague   B1   10th May  2014
  Castlebar  New York  A2   24th May 2014
  Killarney  Ottawa  A1   7th June 2014
  Kilkenny
  Cork
  Letterkenny
  Limerick
  Maynooth

  For more information contact 01 708 6417 or visit www.teg.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 19 Feabhra 2014


  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Every Monday Irish language classes are held in the Irish language school in Sydney.

  Venue:

  Gaelic (Irish) Club
  64 Devonshire Street
  Surry Hills
  Sydney
  Australia

  Day: Every Monday 

  Time: 6 - 8pm 

  Further Information:

  Tel: +61 2 8904 0081 nó +61 424 718 538

  Email: eilis@internode.on.net

  Web: www.IrishLanguageSchoolSydney.org.au

Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214