Cumann na Sagart

Soláthar aistriúchán na liotúirge nua;  foilsiú 'An Sagart' uair sa ráithe:  cúrsaí samhraidh agus campaí oibre sa Ghaeltacht, craobhacha ar fud na tíre, áiseanna a sholáthar do chléir chun freastal ar phobal na Gaeilge (i.e. téipeanna den Aifreann, srl.); léachtaí, tionóil agus seimineáir.

Uachtarán:  Ath. Tadhg Ó Moráin
Rúnaí:  Ath. Tadhg Furlong

Ath. Tadhg Ó Moráin
Corr na Móna,
Co. na Gaillimhe,
Éire

Teil:  (094) 9548003

Ath. Tadhg Furlong
Ceapach na bhFaoiteach,
Co. Thiobraid Árainn

Teil:  (062) 75427

Ríomhphost:  tadhgfurlong@eircom.net 
www.cumannnasagart.ie

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214