Foghlaim

Seo a leanas cur síos ar na cúrsaí oiliúna atá ar fáil in Éirinn agus thar sáile do dhaoine a bhfuil spéis acu tabhairt faoi chúrsaí oiliúna a dhíríonn ar an nGaeilge nó faoi chúrsaí a gcuirfeadh fostaithe in earnáil na Gaeilge suim iontu.

Déantar nuashonrú ar an mbunachar sonraí go rialta. Más mian leat fógra a chur sa bhunachar sonraí seo tá sé saor in aisce. Déan teaghmháil le eolas@gaelport.com.

Is mar sheirbhís amháin a chuireann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an t-eolas anseo ar fáil.

Ní ghlacann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge freagracht as botún ar bith a luaitear sa bhunachar sonraí seo. Fágtar faoi na institiúid agus soláthróirí an t-eolas cuí, cruinn a chur ar aghaidh chuig eolas@gaelport.com
Torthaí: 21
Cúrsa
Saghas
Láthair

 • Bíonn ranganna ar siúl i dTeach Mhic Reachtain i rith na bliana, Meán Fómhair go Meitheamh.

  Tá na ranganna saindeartha do riachtanais an fhoghlaimeora – ó ghlanthosaitheoirí go cainteoirí líofa. Tá na ranganna pleanáilte le saineolas agus gairmiúlacht. Leanann an téarma le haghaidh 10 seachtaine.

  Bíonn idir ranganna oíche, maidineacha caifé agus dianchúrsa lae ar siúl, a mbíonn bunleibhéal, meánleibhéal agus ardrang ar fáil. Is féidir teacht ar shonraí na ranganna ar http://www.mhicreachtain.com/ nó glaoch ar (028) 90 749688.

   

  Foilsithe ar Gaelport.com - 10 Eanáir 2013


 • Ar mhian leat an Ghaeilge a fhoghlaim ar líne ar do rithim féin?

   

  Cuireann BitesizeIrishGaelic.com cúrsaí Gaeilge ar líne ar fáil do tosaitheoirí agus dóibh siúd ar bheagán Gaeilge.

   

  Bíonn ar chumas an fhoghlaimeora éisteacht le canúintí, focail agus abairtí i nGaeilge agus cleachtaí a dhéanamh ar stór focal, gramadach agus comhrá.

   

  Tá gach eolas ar fáil ar http://www.bitesizeirishgaelic.com/.

   

  © Foilsithe ar Gaelport.com 21 Eanáir 2013


 • Is cúrsa lánaimseartha bliana é an MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) atá á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus tá sé dírithe go speisialta ar mhic léinn atá ag iarraidh cáilíocht Mháistreachta a bhaint amach i réimse na meán agus na craoltóireachta. Beidh an cúrsa seo lonnaithe i gcroílár thionscal na craoltóireachta Gaeilge ar an gCeathrú Rua.

  Le linn an chúrsa seo gheobhaidh na mic léinn oiliúint trí mheán na Gaeilge ar ghnéithe éagsúla de na meáin chumarsáide agus beidh deis acu speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de na réimsí seo a leanas:

  Gairm na Físe

  Iriseoireacht Fheidhmeach

  Na Meáin Dhigiteacha

  Drámaíocht sna Meáin


  Riachtanais iontrála:
  Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go
  bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.
   

  Déantar iarratais ar an gcúrsa seo ar www.pac.ie. Cód PAC: GYA93
   

  Tuilleadh eolais:
  An Dr Seathrún Ó Tuairisg
  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
  An Cheathrú Rua,
  Co. na Gaillimhe.

  Fón: 353 91 595101

  R-phost: cursai@oegaillimh.ie

  Idirlíon: www.oegaillimh.ie/acad

   

  © Foilsithe ar Gaelport.com - 11 Bealtaine 2012

   

  Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí a leanas:

  Ard Dioplóma Iarchéime sna hEalaíona í Léiriú Teilifíse agus na Meáin (Leibhéal 8)

  Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta)


 • Is cúrsa lánaimseartha bliana é an MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) atá á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus é mar aidhm leis oiliúint i ngnéithe den Léann Teanga a chur ar mhic léinn a chuirfidh ar a gcumas feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in earnálacha éagsúla. Beidh an cúrsa lonnaithe ar phríomhchampas Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

  Tabharfar léargas do na mic léinn ar fad ar bhunghnéithe faoi leith den Léann Teanga, ar a n-áirítear cruinnscríobh na Gaeilge, modheolaíochtaí taighde agus an tsochtheangeolaíocht. Díreoidh na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas:

  ·        Aistriúchán
  ·        Ardscileanna Teanga
  ·        An Phleanáil Teanga

  Riachtanais iontrála:
  Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na Cumarsáide nó i réimse gaolmhar iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa. 
   

  Déantar iarratais ar an gcúrsa seo ar www.pac.ie. Cód PAC: GYA94
   
   
  Tuilleadh eolais:
  An Dr Conchúr Ó Giollagáin,
  Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
  An Cheathrú Rua,
  Co. na Gaillimhe.

  Fón: 353 91 595101

  R-phost: leannteanga oegaillimh.ie 

  Idirlíon: www.oegaillimh.ie/acad

   

  © Foisithe ar Gaelport.com - 11 Bealtaine 2012

  Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí a leanas:

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) (Leibhéal 9)

  Ceardlann Logainmneacha 2012


 • Cúrsa lánaimseartha bliana is ea an MA sa Chumarsáid ina leagtar béim ar obair phraiticiúil i réimse leathan ábhar a bhaineann leis an gcraoltóireacht raidió agus teilifíse, leis an iriseoireacht, agus leis an aisteoireacht don scáileán. Is é an chéad chúrsa MA dá chineál atá á thairiscint go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

  Tá an cúrsa seo á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus beidh sé lonnaithe in Ionad an Acadaimh ar an gCeathrú Rua i gConamara.  Déanann na mic léinn speisialtóireacht le linn an chúrsa i gceann de na réimsí seo leanas:

  • Staidéar na Físe
  • Iriseoireacht Fheidhmeach
  • Na Meáin Dhigiteacha
  • Drámaíocht sna Meáin.

  Cúrsa lánaimseartha bliana is ea an MA sa Chumarsáid ag Léibhéal 9 (creidmheas 90 ECTS).  Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne tríd an gcóras iarchéime PAC ag www.pac.ie/nuigalway.

  Tuilleadh sonraí ar fáil ag www.oegaillimh.ie/acadamh nó is féidir glaoch ar Dr Seathrún Ó Tuairisg ag 091 595802 nó trí ríomhphost a chur chuig cursai@oegaillimh.ie.

   

   

  © Foilsithe ar Gaelport.com - 19 Meitheamh 2012


  Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí seo a leanas
  :

  Cúrsa Taibh-Ealaíona in Áras Inis Gluaire

  Ard Dioplóma Iarchéime sna hEalaíona í Léiriú Teilifíse agus na Meáin (Leibhéal 8)

  Dianchúrsa Traenála i Scileanna Raidió


 • Tá Conradh na Gaeilge i Baile Átha Cliath ag reáchtáil ranganna Gaeilge do dhaoine fásta.

  Cuirfear tús leis na ranganna ar 28 -30 Eanáir 2014

  Beidh leibhéal éagsúla ar fáil ó thosaitheóirí go hardrang

  Am: 7-0-9i.n (sos tae ag 8i.n)

  Fad Téarma: 10 seachtaine (rang sa tseachtain)

  Ionad:
  Conradh na Gaeilge
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2

  Táille: €180

  Tá ard-thaithí ag múinteoirí Chonradh na Gaeilge ag múineadh agus ag tabhairt chúnaimh d’fhoghlaimeoirí le blianta fada.

  Bíonn líon na ndaoine i ngach rang beag i gcónaí le béim mhór ar rannpháirtíocht na ndaltaí agus ar riachtanais an mhic léinn.

  Má theastaíonn foirm iarratais nó tuilleadh eolais uait bí i dteagmháil le Conradh na Gaeilge ag 01 4757401 nó seol ríomhphost chuig eolas@cnag.ie. Is féidir clárú ar -líne ag www.cnag.ie chomh maith.

  ***********************************************************************************

  Tá ranganna Gaeilge an Earraigh arna eagrú ag Conradh na Gaeilge ag 45 Sráid Doiminic i nGaillimh  chomh maith. 

  Cuirfear tús leis an gcéad shraith ranganna Gaeilge eile in Áras na nGael ar oíche Luain 27 Eanáir 2014.

  Beidh ranganna Gaeilge ar siúl i roinnt ionad eile ar fud an chontae chomh maith le himeachtaí eile chun deis a thabhairt d’fhoghlaimeoirí úsáid a bhaint as an méid atá á fhoghlaim acu
   
  Tuilleadh eolais: 091 567824  / conradh@bradan.iol.ie

  nó Is féidir clárú ar líne ag www.arasnangael.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 09 Eanáir 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge 


 • Ar mhaith leat bheith i do craoltóir ar Raidió Fáilte?

  Tá Raidió Fáilte ar lorg Gaeilgeoirí cruthaitheacha le páirt a ghlacadh i dianchúrsa traenála  Raidió Fáilte i gcomhar le Ciste Craoltóireachta na Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

  Beidh an cúrsa ag tosú ar an 1ú Feabhra 2014 agus mairfidh sé 4 seachtain san iomlán

  (gach Satharn 10:00rn-1:00in).

  Cúrsa saor in aisce atá ann agus tá sé oscailte do Ghaeilgeoirí thar 18 bliain d’aois.

  Dianchúrsa i scileanna raidió agus craoltóireachta atá i gceist. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe an dóigh lena gclár raidió féin a ullmhú, a chur i láthair, a thaifead agus a chur in eagar.

  Le cois bunscileanna craoltóireachta, beidh an deis ag na rannpháirtithe scileanna taighde agus iriseoireachta a fhoghlaim, scileanna agallaimh agus cur i láthair, scriptscríbhneoireacht, eagarthóireacht agus meascadh fuaime, an dóigh le trealamh ardteicniúil taifeadta agus eagarthóireachta Raidió Fáilte a úsáid taobh istigh den stiúideo agus úsáid gléasanna taifeadta in-iompraithe le hagallaimh, vox-pops agus imeachtaí a thaifead taobh amuigh den stiúideo.

  Bíonn Raidió Fáilte ag craoladh scoth na gclár Gaeilge – 7 lá na seachtaine, 24 uair

  sa lá – óna stiúideo ar Bhóthar na bhFál, i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste.

  Deis iontach atá sa chúrsa traenála seo le tús a chur le slí bheatha sna meáin chumarsáide mar láitheoir raidió nó mar iriseoir agus do chlár raidió féin a léiriú ar stáisiún raidió lán-Ghaeilge. 
  Beidh aoi-chainteoirí ag teacht isteach ó na meáin chumarsáide náisiúnta le comhairle a thabhairt do dhuine ar bith atá ag smaoineamh faoi shlí bheatha in earnáil an raidió nó sna meáin chumarsáide.  

  Gabh i dteagmháil le Dónall Chaoimhín Mac Murchaidh Oifigeach Traenála agus Léiriúcháin Raidió Fáilte ar 028 90 310013 nó seol ríomhphost chuig donall@raidiofailte.com  roimh an 27ú Eanáir 2014.

  Tuilleadh sonraí le fáil ar www.raidiofailte.com

  Foilsithe ar Gaelport.com 15 Eanáir 2014 

   
  Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge


 • Cur síos ar an gcúrsa:

  Is cúis dóchais d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, go bhfuil an Ghaeilge fós beo beathach sa Ghaeltacht agus í á labhairt ag scoth na gcainteoirí. Chuige sin, tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag eagrú cúrsa seachtaine atá dírithe ar shaibhreas agus ar shaíocht na Gaeilge i nGaeltacht Chonamara.

  Beidh an bhéim ar nádúr na Gaeilge – stór focal, nathanna agus leaganacha cainte dúchasacha, dul na Gaeilge, tráthúlacht agus deisbhéalaíocht etc. agus cruinneas teanga.

  Beidh scoth na gcainteoirí agus na dteagascóirí ag roinnt a gcuid eolais le rannpháirtithe an chúrsa agus beidh neart deiseanna ann cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi chúrsaí foclóra, foghraíochta, nádúr na cainte agus go leor eile!

  D’fheilfeadh sé seo do dhaoine

  * a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus cleachtadh acu ar í a labhairt
  * a rinne an Dioplóma sa Ghaeilge, céim sa Ghaeilge nó a bhain amach cáilíocht acadúil sa Ghaeilge
  * atá ag múineadh
  * atá ag obair sna meáin chumarsáide
  * a bhfuil suim acu i gCanúint Chonamara
  * a bhfuil leaganacha cainte agus nathanna dúchasacha ligthe i ndearmad acu
  * a airíonn go bhfuil an iomarca Béarlachais trína gcuid cainte
  * atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus ar mhaith leo go mbeadh canúint na háite agus Gaeilge nádúrtha ag a gcuid gasúr

  NB Ní fheilfeadh an cúrsa seo do dhaoine atá fós ag foghlaim na teanga.

  Dátaí: 30 Meitheamh – 04 Iúil 2014

  Costas: €260 (táille teagaisc)

  Tuilleadh eolais: cursaigaeilge@oegaillimh.ie  An Rúnaí, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

  Foilsithe ar Gaelport.com 18 Feabhra 2014
   
   
  Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge


 • Tá Ealaíon na Gaeltacht ag eagrú dianchúrsa sna Meáin Shóisialta d’eagraíochtaí ealaíon sa nGaeltacht ar Déardaoin, 6 Márta, 2014.

  Ionad:
    Seanscoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

  Am:
  10.30 r.n  – 4i.n

  Costas:
  €30

  Cé dó an cheardlann?  D’Ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon sa nGaeltacht.
  An bhfuil sé ar do chumas grianghraf a aistriú ón bhfón póca go Facebook? An bhfuil a fhios agat céard is ‘hashtag’ ann? An bhfuil tú ábalta bolscaireacht a dhéanamh go héifeachtach trí na meáin shóisialta? An bhfuil sé deacair aird an phobail a tharraingt ar d’imeachtaí nó ar do shaothar?

  Más freagra diúltach atá agat ar na ceisteanna thuasluaite, is cinnte go mbainfidh tú tairbhe as an dianchúrsa seo.

  Is é cuspóir na ceardlainne, go mbeidh sé ar do chumas na meáin shóisialta a úsáid go héifeachtach. Cuideoidh na teagascóirí leat snas a chur ar shuíomh d’eagraíochta agus foghlaimeoidh tú conas an leas is fearr a bhaint as na meáin shóisialta éagsúla.

  Tá gach eolas ar fail ó hÁisitheoir Ealaíon Réigiúnach ag m.nidhroighneain@udaras.ie nó ag 503100 le spás a chur in áirithe. 

  Spás teoranta atá i gceist mar sin tá sé molta teagmháil a dhéanamh chomh luath agus is féidir.  
   
  ©Foilsithe ar Gaelport.com 19 Feabhra 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Árd Dioplóma Iarchéime sna hEalaíona í Léiriú Teilifíse agus na Meáin WIT (Leibhéal 8) Port Láirge

  Tá an cúrsa seo á chomhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta, Nemeton TV  agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ó 2006.

  Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa na scileanna riachtanacha a mhúineadh do mic leinn chun go dtógfaidh siad tús aite san earnáil léirithe teilifíse agus na meáin dhigiteacha.

  Structúr an chúrsa; Cúrsa 8 mhí.
  •       Ceamaraí agus Stiúrú,
  •       Scéalaíochta agus léiriú
  •       Eagarthóireacht Final Cut Pro
  •       Margaíocht agus dlí na meáin

  Beidh an cúrsa bunaithe ar obair phraicticiúil i Nemeton TV Tearma 1 Beidh gach mac leinn ag déanamh gearrscannán Téarma 2.

  Beidh fáisnéis, dráma/fís digiteacha 30noimead á dhéanamh.

  Múinfear an cúrsa tré mheán na Gaeilge. 60 Creidiúint (30 i ngach seimeastar)

  Deiseanna Fostaíochta
  Beidh na ceimithe an chúrsa seo oilte go dtí leibhéal árd i gcóir postanna sna réimsí seo; na meáin Bhéarla agus Gaeilge, Teilifíse, Scannán,na meáin maragaíochta dhigiteacha.

  Nemeton TV
  Le breis is 20 bliana tá Nemeton tar éis a bheith ag cur cláracha d’ard chaighdeán ar fáil do TG4,BBC agus RTÉ araon mar shampla Laochra Gael, GAA Beo agus Bothar Iarainn.

  Riachtanaisí Iontrála:
  • Cáilíocht leibhéal 7 nó níos airde.
  • Gaeilge ag leibhéal tuisceana agus comhrá.
   
  Spriocdháta d’iarratais: Aibreán 2014

  Tá Nemeton ag reáchtáil dian Cúrsa Ghaeilge Saor in aisce i nGaeltacht na Rinne do dhaoine ar mhian leo tabhairt faoin Ard Dioplóma seo. 

  Beidh an cúrsa Gaeilge seo ar siúl Mheán Fómhair 2014.

   
  Breis eolais le fáil faoin gcúrsa seo ó: WIT agus Nemeton TV  Guthán 058 46499  R: traenail@nemeton.ie  nó blaithin@nemeton.ie nó téight cuig: www.nemeton.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 21 Feabhra 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Tá éileamh i gcónaí  ar dhaoine a bhfuil ardscileanna acu sa Ghaeilge scríofa, san aistriúchán agus san eagarthóireacht.
   
  Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga agus cáilíocht ghairmiúil a bhaint amach. Is cúrsa páirtaimseartha ar líne a mhaireann dhá bhliain atá ann.
   
  Faigheann rannpháirtithe cleachtadh praiticiúil ar raon leathan téacsanna a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla. Cuirtear aonaid foghlama ar fáil ar ardán Moodle gach seachtain, áit a mbíonn plé ar ghné faoi leith den aistriúchán. Déanann an teagascóir mion tráchtaireacht ar chleachtaí ó sheachtain go seachtain, ag díriú aird na rannpháirtithe ar cheisteanna cruinnis agus ar chúrsaí stíle agus tugann comhairle maidir le conas na deacrachtaí is coitianta san aistriúchán Gaeilge a shárú.    
   
  Is ar líne a chuirtear obair uile an chúrsa ar fáil. Bíonn ceardlann amháin ar siúl i Má Nuad ag tús na bliana acadúla sa chéad bhliain agus sa dara bliain. Déantar staidéar ar dhá mhodúl go comhuaineach i ngach seimeastar. Tá obair leanúnach ag dul le gach modúl agus bíonn scrúduithe i ngach modúl in Ollscoil na hÉireann Má Nuad ag deireadh na bliana acadúla.

  Riachtanais Iontrála: Bunchéim agus pas i scrúdú iontrála teanga. 
   
  Scrúdú Iontrála: 21 Meitheamh 2014.
   
  Scrúdú Samplach: http://www.nuim.ie/language-centre/our-courses/dioplóma-iarchéime-san-aistriúchán-agus-san-eagarthóireacht-ar-líne
   
  Iarratais: Déan iarratas ar www.pac.ie leis an gcód MH51C.
   
  Spriocdháta le haghaidh Iarratas: 6 Meitheamh 2014.
   
  Táillí: €2,000 in aghaidh na bliana.
   
  Tá scoláireachtaí ar fáil don bheirt a gheobhaidh na torthaí is fearr sa scrúdú iontrála. Clúdóidh an scoláireacht táillí iomlána an chúrsa. 
   
  Tuilleadh Eolais: www.nuim.ie/language
   
  Teagmháil: teanga@nuim.ie nó (01) 708 6417/3737. 
   
  Teagmhálaí: Aisling Ní Bheacháin
   
  Seoladh:
  Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)
  Ionad na dTeangacha
  Ollscoil na hÉireann Má Nuad
  Má Nuad
  Co. Chill Dara

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 13 Márta 2014
  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Reachtalfaidh Óstaí an Rí cúrsa ullmhúcháin lae Dé Sathairn an 24 Bealtaine 2014 chun cabhrú le hiarraitheoirí na cosa a thabhairt leo sa dara céim de chomórtas reatha EPSO do dhlítheangeolaithe.

  Seo thíos a bhfuil i gceist leis an dara céim sin.

  Maidir leis an dara cuid den chomórtas, an chuid san ionad measúnaithe sa Bhruiséil, ní dhéanfar de scrúdú ar chumas Fraincise/Gearmáinise/srl. na n-iarrthóirí ach “(d) achoimre i dteanga an chomórtais [Gaeilge] ar théacs a scríobhadh i dteanga 3 [Fraincis/ Gearmáinis/ Iodáilis/ Spáinnis/ Polannais]”

  Beidh cuid de na trialacha ag Céim 2 le déanamh trí mheán na Gaeilge, agus beidh cuid eile acu le déanamh i mBéarla:
  (a)    Réasúnaíocht bhriathartha (Gaeilge)
  (b)   Réasúnaíocht uimhriúil (Gaeilge)
  (c)    Réasúnaíocht theibí (Gaeilge)
  (d)   Achoimre ar théacs atá scríofa sa tríú teanga (go Gaeilge)
  (e)   Cur i láthair ó bhéal ar inniúlachtaí sonracha (Gaeilge) Cur i láthair ó bhéal le hinniúlachtaí ginearálta a mheas (Gaeilge)
  (f)     Agallamh struchtúrtha (Béarla)
  (g)    Cleachtadh grúpa (Béarla)
   
  Tá an fógra iomlán iniata agus ar fáil Anseo
   
  09:30-12:30 Pléifear le an réasúnacht (a)-(c) i bhfoirm ceardlainne.
  14:00-15:00 Pléifear leis an gcur i láthair ó bhéal, leis an agallamh struchtúrtha agus leis an gcleachtadh grúpa (e)-(g) le léachtaí agus seisiún eolais.

  Ní phléifear le an achoimre go Gaeilge ar théacs atá scríofa sa tríú teanga (d).

  Costas: mic léinn nó alumni Óstaí an Rí: €50 euro. Gach duine eile €100

  Áirithintí: daithi.maccarthaigh@kingsinns.ie

  Foilsithe ar Gaelport.com 31 Márta 2014


 • Tá clár iomlán de chúrsaí teanga Chonradh na Gaeilge don bhliain 2013 - 2014 ar fáil den chéad uair i mbliana, agus téarma nua 10 seachtaine de ranganna an fhómhair ag tosú in Uimhir 6, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, ar 23 - 26 Meán Fómhair 2013.
   
  Arsa Brenda Ní Ghairbhí, Comhordaitheoir Cúrsaí Chonradh na Gaeilge: “Tá Gaeilge á múineadh ag Conradh na Gaeilge do dhaoine fásta ó bhí 1893 ann agus bíonn an-tóir ar ár gcúrsaí tríd an bhliain; theastaigh uainn an deis a thapú chun gach eolas faoi na roghanna foghlama éagsúla atá againn dár gcustaiméirí a chur ar aon bhileog amháin don bhliain 2013 - 2014.”
   
  Níl ach €180 ar chúrsa teanga 10-seachtaine san ardchathair le Conradh na Gaeilge, agus tá lascaine de €20 ar fáil d’iarscoláirí, do mhic léinn, do dhaoine dífhostaithe nó ar phinsean ag www.cnag.ie/courses.

  Freastalaíonn na cúrsaí ar gach leibhéal foghlaimeora agus na ranganna ar siúl ó 7 - 9.00in ar do rogha d’oíche amháin in aghaidh na seachtaine i gcroílár Bhaile Átha Cliath.
   
  Arsa Ní Ghairbhí: “Tá clár na gcúrsaí uile atá á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge ar fáil ó Uimhir 6 Sráid Fhearchair nó ar ríomhphost ó eolas@cnag.ie. Is cuma an dalta Ardteiste tú gur ghá líofacht teanga a bhaint amach faoi mhí Aibreáin, nó más mamaí le páistí Gaelscoile tú atá ag iarraidh cúpla focal a chleachtadh sa bhaile, tá cúrsa ag Conradh na Gaeilge duitse le linn 2013 - 2014!”
   
  Tá cúrsa 10-seachtaine ar leith á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge ar €140 ó 5.00 - 6.30in gach Céadaoin, dírithe ar mhic léinn Ardteiste Átha Cliath atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge in am don scrúdú cainte, dar tús 25 Meán Fómhair 2013. Beidh cúrsa comhrá eile le treoir, foclóir agus cleachtadh don scrúdú cainte ar siúl san earrach leis, dar tús 29 Eanáir 2014.
   
  Dóibh siúd atá ag dul don iarchéim bhunmhúinteoireachta, tá réimse cúrsaí lae á dtairiscint ag Conradh na Gaeilge chun iarrthóirí a ullmhú don agallamh Gaeilge atá mar chuid den phróiseas iarratais idir seo agus Aibreán 2014, dar tús 19 Deireadh Fómhair 2013 ar 10.00rn, ar €100.
   
  Beidh cúrsa nua dar teideal Gearrscéalta an Phiarsaigh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge den chéad uair an fómhar seo freisin, cúrsa ar leith a bheidh oiriúnach do dhaoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus suim acu i litríocht na Gaeilge. Cuimseoidh cúrsa an Chonartha léamh, míniú agus anailís ar rogha de Ghearrscéalta an Phiarsaigh agus gnéithe éagsúla de shaol an Phiarsaigh, ar €180/€160 do chúrsa 10-seachtaine i mBaile Átha Cliath, dar tús 25 Meán Fómhair 2013.
   
  Cloíonn ranganna oíche Chonradh na Gaeilge le siollabais Theastas Eorpach na Gaeilge, agus is féidir áit a chur in áirithint d’aon chúrsa i gcaitheamh na bliana ar-líne ag www.cnag.ie/courses nó trí theagmháil a dhéanamh le Máire Ní Dhuiginn ag eolas@cnag.ie / 01 4757401

  Foilsithe ar Gaelport.com 10 Mean Fómhair 2013


 • Bíonn neart ranganna Gaeilge arna eagrú ag Croí Éanna atá lonnaithe i gCo.  Co. Aontroma.

  Tá réimse leathan de ranganna a reáchtáil acu an fómhar seo agus tá gach eolas ar fáil Anseo

  Beidh leibhéal éagsúla ar fáil ó thosaitheóirí go  hardrang

  Tuilleadh eolais:

  Croí Éanna, Bóthar an Bhaile Aird, An Baile Bocht,
  Gleann Ghormlaithe, Co. Aontroma, BT36 7AU
  Fón: (028) 90830088 /  R-phost: eolas@croieanna.com
  Web: www.croieanna.com
   
  © Foilsithe ar Gaelport.com 18 Meán Fómhair 2013


 • Tá iarratais á nglacadh faoi láthair le haghaidh scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge a bheidh ar siúl go luath . 

  Deimhníonn an teastas gur féidir le duine feidhmiú trí mheán na Gaeilge go líofa, spontáineach agus neamhspleách.

  I measc na ndaoine gairmiúla a bhaineann teastas amach, bíonn oifigigh Ghaeilge ón earnáil phoiblí, múinteoirí bunscoile agus meánscoile, teagascóirí Gaeilge ar an tríú leibhéal, iriseoirí Gaeilge agus daoine ó ghairmeacha beatha eile.

  Beidh Scrúduithe TEG 2014 ar siúl sna hionaid seo in 2014:
  An Spidéal  Páras  B2   5 Aibreán 2014*
  Béal Feirste Prág  B1   10 Bealtaine 2014
  Caisleán an Bharraigh  Nua Eabhrac A2   24 Bealtaine 2014
  Cill Airne Ottawa  A1   7 Meitheamh 2014
  Cill Chainnigh
  Corcaigh
  Leitir Ceanainn
  Luimneach
  Má Nuad 

  *Glactar le Leibhéal B2 mar cheann de na critéir iontrála do chúrsaí sa bhunmhúinteoireacht sna coláistí Oideachais agus Coláiste Hibernia. 

  Is é an dáta deiridh d’iarratais ar scrúduithe TEG ná 14 Márta 2014.

  Tá páirtchreidiúint ar fáil do dhaoine gur mhaith leo an scrúdú cainte amháin a dhéanamh.  Mar sin, beidh dhá rogha ag iarrthóirí 2014:

  • Scrúdú iomlán TEG a dhéanamh agus creidiúint iomlán a fháil;
                                                                                          NÓ
  • An scrúdú cainte amháin a dhéanamh agus páirtchreidiúint a fháil.

   

  Beidh foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil ag amanna eile i rith na bliana do ghrúpaí in ionaid ar fud na tíre. Cuir glaoch ar (01) 708 6417. 

   

  Is féidir teacht ar gach eolas ar www.teg.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 19 Feabhra 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Beidh Cúrsa Ullmhúcháin Gaeilge don Bhéaltriail a reáchtáil ag Coláiste Eoin Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn i gCo. na Mí.

  Tá an cúrsa seo deartha chun cabhrú le daltaí atá ag tabhairt faoin mbéaltriail don ardteistiméireacht in 2014.

  Am: 10.00r.n – 4.00i.n 

  Dátaí: 22ú Márta 2014

  Gnáthleibhéal agus Árd leibhéal clúdaithe

  Tuilleadh eolais:
  Glaoigh ar Ann i gComharchumann Ráth Chairn
   
  T: 046 9432381/9432068 / R:  rathcairn@eircom.net

  Suíomh gréasáin: www.rathchairn.net
   
   
   Foilsithe ar Gaelport.com 5 Feabhra 2014
   
   
  Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge


 • Beidh Dianchúrsa FNT: An Chailíocht Stiúrthóra a bheidh á reáchtáil ag Forbairt Naíonraí Teo i gCorcaigh ar an 18-21 Lúnasa 2014.

  Beidh na Scrúduithe Cainte TEG B2 riachtanach le spás a fháil ar an gcúrsa, ar siúl i nGael-Taca i gCorcaigh ar an 13|14 Meitheamh 2014.

  Is cúrsa riachtanach é an Dianchúrsa dóibh siúd atá ag iarraidh feidhmiú mar Stiúrthóir Naíonra, le tuiscint chuimsitheach a thabhairt dóibh ar an luath-thumadh iomlán, tábhacht an tsúgartha agus an tábhacht a bhaineann le scéim ardchaighdeán sa Naíonra.

  Tá ceithre chuid ag baint leis an Dianchúrsa:
  1. Scrúdú Cainte (Teastas Eorpach na Gaeilge - Leibhéal B2) www.teg.ie/pdf/B2_s.pdf – Agallóirí ó Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co. Chill Dara.
  2. Dianchúrsa – Cúrsa seachtaine de cheardlanna agus de léachtaí.
  3. Taithí oibre seachtaine (5 lá) i Naíonra aontaithe le FNT.
  4. Tuairisc Oibre – Léiríonn seo go bhfuil tuiscint chuimsitheach ag an té a bhfuil i gceist aige/aici bheith ag obair i Naíonra agus gur féidir leis/léi na scileanna agus na cleachtais ón gcúrsa seachtaine a chur i bhfeidhm sa Naíonra. Nuair a chríochnaítear an Tuairisc Oibre go sásúil, beidh an t-iarratasóir cáilithe mar Stiúrthóir Naíonra.

  Níl an cúrsa seo creidiúnaithe.

  Beidh an chéad Dianchúrsa eile ar siúl i gCorcaigh:
  Scrúduithe TEG B2 Gael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh
  Dáta 13 nó 14 Meitheamh 2014
  Dianchúrsa FNT Naíonra Thomáis Daibhís, Ionad Spóirt C.L.G., Carraig Dhúin, Mala, Co. Chorcaí
  Dáta 18-21 Lúnasa 2014

  Eolas breise le fáil ag www.naionrai.ie nó ó Laura Rawdon, Oifigeach Forbartha Forbairt Naíonraí Teo
  Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9
  Teil. +353 (0)1 8535198 /   +353 (0)86 7981919

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 25 Márta 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Bíonn Oidhreacht Chorca Dhuibhne ag reáchtáil Cúrsaí Gaeilge agus Oidhreachta i  nGaeltacht Chorca Dhuibhne le blianta fada anuas.

  Beidh Cúrsa Gaeilge agus Siúlóidí Oidhreachta á reáchtáil arís i mbliana ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne ón 2ú-5ú Bealtaine 2014.  Beidh raidhse imeachtaí ar siúl ó ranganna Gaeilge ar maidin go siúlóidí sa tráthnóna, go cainteanna spreagúla istoíche.

  ‘Ceithre lá iontacha, sásúla i gCorca Dhuibhne, ag siúl sléibhte, ag breathnú ar radharcanna áille, ag foghlaim agus ag cleachtadh na Gaeilge i dteannta  mhuintir na háite - níl rud níos fearr ar domhan’ a deir Phil Fitzpatrick ó Chorcaigh.

  Beidh ranganna is cainteanna ar maidin agus beidh aoichainteoir chugainn ansan roim lóin.  Tar éis lóin beidh rogha ag rannpháirtithe tabhairt faoi Chnoc Bhréanainn nó siúlóid seandálaíochta nó oidhreachta eile, Slí na nDúnta, cuir i gcás nó dul chomh fada ó bhaile le Lios Póil.’

  Chomh maith le himeachtaí an chúrsa, beidh daoine ábalta blaiseadh a fháil d’Fhéile na Bealtaine a bheidh faoi lán tseoil sa Daingean le linn deireadh seachtaine na Bealtaine leis.  Beidh fáilte roimh  pobal Chorca Dhuibhne ar na siúlóidí chomh maith.

  Bíonn atmaisféar cairdiúil ag baint leis na cúrsaí seo.
   
  Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Chaitríona Ní Chathail: 066 9156100 nó caitriona@cfcd.ie

  Chun theacht ar tuilleadh eolais maidir le cúrsaí, imeachtaí, ranganna, agus deireadh seachtaine Gaeltachta de chuid Oidhreacht Chorca Dhuibhne téigh chuig an suíomh gréasáin: www.oidhreacht.ie

  Foilsithe ar Gaelport.com 10 Aibreán 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Cuirfidh Gaelchultúr (www.gaelchultur.com) tús leis an gcéad chúrsa eile teanga do dhaoine fásta an tseachtain dar tosach 3 Feabhra in ionad na cuideachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, agus i mbaile Cheatharlach freisin. Beidh ranganna ar fáil ag suas le sé leibhéal éagsúla: bunrang 1, bunrang 2, meánrang 1, meánrang 2, ardrang 1 agus cruinneas 1. Is cuma, mar sin, cé  acu atá duine ag filleadh ar an teanga i ndiaidh dó bheith as cleachtadh le blianta fada, á foghlaim  den chéad uair nó go díreach ag iarraidh barr feabhais a chur ar a chuid gramadaí, tá cúrsa ag Gaelchultúr dó.

  Déanfaidh na rannpháirtithe freastal ar rang dhá uair an chloig (7–9pm) oíche amháin sa tseachtain  ar feadh deich seachtaine. €200 an táille atá i gceist. Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr ina cheanncheathrú ar Shráid an Chláraigh, Dé Sathairn, 1 Feabhra. Beidh deis ag an bpobal bualadh isteach chuig ionad na cuideachta ar an uair nó ar an leathuair idir 2.00pm agus 4.30pm, eolas a fháil faoi chúrsa an earraigh agus rang samplach a thriail chun blaiseadh a fháil den stíl mhúinteoireachta. Déanfar a gcumas sa Ghaeilge a mheas agus beidh siad in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leo, ach ní bheidh sé seo riachtanach.

  Beidh deis acusan nach mbeidh ar fáil le freastal ar an ócáid thuasluaite tabhairt faoi mheasúnú in ionad Ghaelchultúir ar an 28, 29 nó 30 Eanáir. Má bhuaileann siad isteach am ar bith idir 5pm agus 7pm, déanfaidh duine de mhúinteoirí na cuideachta a gcuid Gaeilge a mheas agus déarfar leo cén rang ab fhearr a d’fheilfeadh dóibh. Beidh an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad agus ní gá é a chur in áirithe roimh ré. “Tagann daoine isteach chugainn go minic agus muinín caillte acu ó thaobh na Gaeilge de,” a deir  Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “ach braitheann siad ar a suaimhneas láithreach mar gheall ar an chur chuige múinteoireachta a úsáidimid sna ranganna oíche . Cuirimid an bhéim ar an teanga labhartha agus ar chleachtaí idirghníomhacha, agus taitníonn an cur chuige sin leis na foghlaimeoirí.”

  Tá eolas breise le fáil faoi na ranganna teanga, agus faoi imeachtaí eile Ghaelchultúir, ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com.  Is féidir cuairt a thabhairt ar  www.gaelchultur.com chomh maith agus an bróisiúr do chúrsa an earraigh a íoslódáil. Tá Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir, Róisín Ní Mhaolchallann, ar fáil le hagallaimh a  dhéanamh leis na meáin. Sonraí teagmhála: (01) 484 5224; roisin@gaelchultur.com

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 29 Eanáir 2014
  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge 


 • Cuireann sé an-áthas ar Choláiste na bhFiann Teo. a fhógairt go bhfuil ionad nua á oscailt do chúrsa samhraidh 2014. 

  Beidh an chúrsa nua seo á reáchtáil in Ionad Naomh Phádraig, i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

  Dátaí an chúrsa:  01-  21 Meitheamh 2014

   

  Seo an chéad ionad atá ag Coláiste na bhFiann i gCúige Uladh agus an ceathrú ionad atá lonnaithe sa Ghaeltacht.  Tá cúrsaí á reachtail acu i Ros Muc i gCuige Connachta, Ráth Chairn agus Droim Rí i gCúige Laighin agus, Cill Airne agus Baile an Sceilg, i gCúige Mumhan.

  Tá breis is 45 bliain taithí ag Coláiste na bhFiann ag reáchtáil cúrsaí samhraidh Gaeilge. Le roinnt ionaid lonnaithe timpeall na tire, eagraíonn Coláiste na bhFiann cúrsaí do dhaoine óga gur mian leo a gcuid Gaeilge a fheabhsú i dtimpeallacht nádúrtha, spraíúil agus sábháilte.

  Tá tuilleadh eolais i dtaobh cúrsaí Coláiste na bhFiann ar fáil ó:

  Michelle Ní Ghialláin
  Coláiste na bhFiann
  Droim Rí
  Co. na Mí

  Fón (+3531) 825 9342 | R: michelle@colaistenabhfiann.ie

  ©Foilsithe ar Gaelport.com 07 Márta 2014

  Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


 • Gach Luan bíonn ranganna Gaeilge ar fáil ag an Irish Language School Sydney, Scoil na Gaeilge Sydney.  

  Ionad:

  Gaelic (Irish) Club
  64 Devonshire Street
  Surry Hills, Sydney
  Australia

  Lá: Gach Luan

  Am: 6 i.n. go dtí 8 i.n.

  Tuilleadh eolais:

  Guthán: +61 2 8904 0081 nó +61 424 718 538

  Ríomhphost: eilis@internode.on.net

  Suíomh: www.IrishLanguageSchoolSydney.org.au

   

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214