Baile

Cúrsa sa Saibhreas Teanga

Cur síos ar an gcúrsa:

Is cúis dóchais d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, go bhfuil an Ghaeilge fós beo beathach sa Ghaeltacht agus í á labhairt ag scoth na gcainteoirí. Chuige sin, tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag eagrú cúrsa seachtaine atá dírithe ar shaibhreas agus ar shaíocht na Gaeilge i nGaeltacht Chonamara.

Beidh an bhéim ar nádúr na Gaeilge – stór focal, nathanna agus leaganacha cainte dúchasacha, dul na Gaeilge, tráthúlacht agus deisbhéalaíocht etc. agus cruinneas teanga.

Beidh scoth na gcainteoirí agus na dteagascóirí ag roinnt a gcuid eolais le rannpháirtithe an chúrsa agus beidh neart deiseanna ann cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi chúrsaí foclóra, foghraíochta, nádúr na cainte agus go leor eile!

D’fheilfeadh sé seo do dhaoine

* a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus cleachtadh acu ar í a labhairt
* a rinne an Dioplóma sa Ghaeilge, céim sa Ghaeilge nó a bhain amach cáilíocht acadúil sa Ghaeilge
* atá ag múineadh
* atá ag obair sna meáin chumarsáide
* a bhfuil suim acu i gCanúint Chonamara
* a bhfuil leaganacha cainte agus nathanna dúchasacha ligthe i ndearmad acu
* a airíonn go bhfuil an iomarca Béarlachais trína gcuid cainte
* atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus ar mhaith leo go mbeadh canúint na háite agus Gaeilge nádúrtha ag a gcuid gasúr

NB Ní fheilfeadh an cúrsa seo do dhaoine atá fós ag foghlaim na teanga.

Dátaí: 30 Meitheamh – 04 Iúil 2014

Costas: €260 (táille teagaisc)

Tuilleadh eolais: cursaigaeilge@oegaillimh.ieAn Rúnaí, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Foilsithe ar Gaelport.com 18 Feabhra 2014
 
 
Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #gaeilge« Gach Cúrsa Clóigh an t-Alt Seo »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214