Baile

Dianchúrsa FNT: An Chailíocht Stiúrthóra

Beidh Dianchúrsa FNT: An Chailíocht Stiúrthóra a bheidh á reáchtáil ag Forbairt Naíonraí Teo i gCorcaigh ar an 18-21 Lúnasa 2014.

Beidh na Scrúduithe Cainte TEG B2 riachtanach le spás a fháil ar an gcúrsa, ar siúl i nGael-Taca i gCorcaigh ar an 13|14 Meitheamh 2014.

Is cúrsa riachtanach é an Dianchúrsa dóibh siúd atá ag iarraidh feidhmiú mar Stiúrthóir Naíonra, le tuiscint chuimsitheach a thabhairt dóibh ar an luath-thumadh iomlán, tábhacht an tsúgartha agus an tábhacht a bhaineann le scéim ardchaighdeán sa Naíonra.

Tá ceithre chuid ag baint leis an Dianchúrsa:
1. Scrúdú Cainte (Teastas Eorpach na Gaeilge - Leibhéal B2) www.teg.ie/pdf/B2_s.pdf – Agallóirí ó Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Co. Chill Dara.
2. Dianchúrsa – Cúrsa seachtaine de cheardlanna agus de léachtaí.
3. Taithí oibre seachtaine (5 lá) i Naíonra aontaithe le FNT.
4. Tuairisc Oibre – Léiríonn seo go bhfuil tuiscint chuimsitheach ag an té a bhfuil i gceist aige/aici bheith ag obair i Naíonra agus gur féidir leis/léi na scileanna agus na cleachtais ón gcúrsa seachtaine a chur i bhfeidhm sa Naíonra. Nuair a chríochnaítear an Tuairisc Oibre go sásúil, beidh an t-iarratasóir cáilithe mar Stiúrthóir Naíonra.

Níl an cúrsa seo creidiúnaithe.

Beidh an chéad Dianchúrsa eile ar siúl i gCorcaigh:
Scrúduithe TEG B2 Gael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh
Dáta 13 nó 14 Meitheamh 2014
Dianchúrsa FNT Naíonra Thomáis Daibhís, Ionad Spóirt C.L.G., Carraig Dhúin, Mala, Co. Chorcaí
Dáta 18-21 Lúnasa 2014

Eolas breise le fáil ag www.naionrai.ie nó ó Laura Rawdon, Oifigeach Forbartha Forbairt Naíonraí Teo
Halla Naomh Pádraig, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9
Teil. +353 (0)1 8535198 /   +353 (0)86 7981919

©Foilsithe ar Gaelport.com 25 Márta 2014

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge« Gach Cúrsa Clóigh an t-Alt Seo »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214