Baile

MA / Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) (Leibhéal 9)

Is cúrsa lánaimseartha bliana é an MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) atá á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus é mar aidhm leis oiliúint i ngnéithe den Léann Teanga a chur ar mhic léinn a chuirfidh ar a gcumas feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in earnálacha éagsúla. Beidh an cúrsa lonnaithe ar phríomhchampas Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Tabharfar léargas do na mic léinn ar fad ar bhunghnéithe faoi leith den Léann Teanga, ar a n-áirítear cruinnscríobh na Gaeilge, modheolaíochtaí taighde agus an tsochtheangeolaíocht. Díreoidh na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas:

·        Aistriúchán
·        Ardscileanna Teanga
·        An Phleanáil Teanga

Riachtanais iontrála:
Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na Cumarsáide nó i réimse gaolmhar iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa. 
 

Déantar iarratais ar an gcúrsa seo ar www.pac.ie. Cód PAC: GYA94
 
 
Tuilleadh eolais:
An Dr Conchúr Ó Giollagáin,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

Fón: 353 91 595101

R-phost: leannteanga oegaillimh.ie 

Idirlíon: www.oegaillimh.ie/acad

 

© Foisithe ar Gaelport.com - 11 Bealtaine 2012

Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí a leanas:

MA / Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) (Leibhéal 9)

Ceardlann Logainmneacha 2012« Gach Cúrsa Clóigh an t-Alt Seo »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214