Baile

MA sa Chumarsáid

Cúrsa lánaimseartha bliana is ea an MA sa Chumarsáid ina leagtar béim ar obair phraiticiúil i réimse leathan ábhar a bhaineann leis an gcraoltóireacht raidió agus teilifíse, leis an iriseoireacht, agus leis an aisteoireacht don scáileán. Is é an chéad chúrsa MA dá chineál atá á thairiscint go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

Tá an cúrsa seo á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus beidh sé lonnaithe in Ionad an Acadaimh ar an gCeathrú Rua i gConamara.  Déanann na mic léinn speisialtóireacht le linn an chúrsa i gceann de na réimsí seo leanas:

  • Staidéar na Físe
  • Iriseoireacht Fheidhmeach
  • Na Meáin Dhigiteacha
  • Drámaíocht sna Meáin.

Cúrsa lánaimseartha bliana is ea an MA sa Chumarsáid ag Léibhéal 9 (creidmheas 90 ECTS).  Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne tríd an gcóras iarchéime PAC ag www.pac.ie/nuigalway.

Tuilleadh sonraí ar fáil ag www.oegaillimh.ie/acadamh nó is féidir glaoch ar Dr Seathrún Ó Tuairisg ag 091 595802 nó trí ríomhphost a chur chuig cursai@oegaillimh.ie.

 

 

© Foilsithe ar Gaelport.com - 19 Meitheamh 2012


Seans go mbeidh suim agat sna cúrsaí seo a leanas
:

Cúrsa Taibh-Ealaíona in Áras Inis Gluaire

Ard Dioplóma Iarchéime sna hEalaíona í Léiriú Teilifíse agus na Meáin (Leibhéal 8)

Dianchúrsa Traenála i Scileanna Raidió« Gach Cúrsa Clóigh an t-Alt Seo »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214