Acmhainní Don Seomra Ranga

Is féidir acmhainní don seomra ranga a fháil ó na heagraíochtaí thíos:

Glór na nGael
Ráth Chairn,
Baile Átha Buí,
Co. na Mí
Teil: 046 943 0974
R-phost: eolas@glornangael.ie
Suíomh: www.glórnangael.ie        

Gael Linn,
35 Sráid an Dáma,
Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 675 1200
Facs: 01 670 4180
R-phost: eolas@gael-linn.ie
Suíomh: www.gael-linn.ie

Comhar na Múinteoirí Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01 639 8445
Facs: 01 639 8459
R-phost: eolas@cnmh.ie
Suíomh: www.comhar.ie  

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta,
22 Plás Mhic Liam,
Baile Átha Cliath 2
Teil: 01 634 0831
Facs: 01 634 1002
R-phost: eolas@cogg.ie
Suíomh: www.cogg.ie

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214