The latest news from Gaelport.com


Slán leis na filí Albanacha

Slán leis na filí Albanacha
Photos: Gallery Image Gallery Image Gallery Image

Slán leis na filí Albanacha Tá ár gcuairteoirí Albanacha imithe abhaile agus tá uaigneas an domhain orainn ina ndiaidh.


Chaitheamar seachtain iontach i dteannta an ghrúpa, ina measc na filí Aonghas MacNeacail agus Daibhidh Màrtainn, an ceoltóir Colla MacDhòmhnaill agus an t-amhránaí Sìneag Nic an t-Saoir agus iad ag cur siamsaíochta ar fáil do phobal Ghaoth Dobhair, Oileán Thóraí agus do mhuintir Bhaile Átha Cliath.

Thosaigh an spraoi i nGaoth Dobhair ar mhaidin Mháirt.  I ndiaidh don ghrúpa cuairt a thabhairt ar Phobalscoil Ghaoth Dobhair chun casadh leis na scoláirí, áit a raibh scoth na gceoltóirí agus na n-amhránaithe, isteach leo sa stiúideo i Raidió na Gaeltachta le Rónán Mac Aodha Bhuí áit a raibh siad ag glacadh páirte sa chlár, go deimhin déanadh neart gáire ansiúd chomh maith le filíocht.Chuir an grúpa dhá oíche siamsaíochta ar fáil ansin le cabhair ó fhilí agus ó cheoltóirí áitiúla in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair agus amuigh ar Oileán Thóraí sula ndearna siad turas fada ar ais go Baile Átha Cliath.

Is sa séipéal i gColáiste na Tríonóide a cuireadh tús leis an bhféile i mBaile Átha Cliath, ócáid a bhí eagraithe i gcomhar le hOifig na Gaeilge sa choláiste agus chríochnaigh siad suas a gcuairt ar an oíche dheiridh den turas ag an gCraobh Ceannais den Chomórtas Filíochta 2009 a bhí á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge mar chuid den fhéile.

Ba é seo an dara bliain a reáchtáladh an comórtas agus i mbliana arís bhí ardchaighdeán i gceist leis an ngearrliosta.

Is iad seo na dánta agus na filí a bhain amach an gearrliosta i mbliana:

1. Antain Mac Lochlainn - Cúlú
2. Ailbhe Ní Ghearbhuigh - Mac Leanna
3. Labhrás O Finneadha - Bás Mhaitias
4. Tadhg O Dúshláine - An Duais
5. Caitríona Ní Mhurchú - Ar an mBuailtín
6. Aifric Mac Aodha - Leithscéal
7. Caitríona Ní Chleircín - Droim Searc
8. Rody Gormon - Duais

Bhí Áine Ní Ghlinn agus Aonghus Mac Neacail i láthair ar an oíche chun an cinneadh deacair a dhéanamh agus ag deireadh na hoíche shocraigh siad gurb ag Tadhg Ó Dúshláine a bheadh an bua lena dhán ”An Duais”.

Bhí ríméad an domhain ar Thadhg an duais de E500 a thabhairt abhaile ina phóca an oíche sin, agus mar chuid den duais d’fhoilseofaí a dhán san irisleabhar ”Comhar” agus i nuachtlitir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge EOLAS, ar shuíomh Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Tá fáil ar an dán buacach ANSEO. Comhghairdeas leat a Thaidhg!
Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214