The latest news from Gaelport.com


Buntáiste Breise na Gaeilge i mBóthar na Trá

Buntáiste Breise na Gaeilge i mBóthar na Trá

Bhailigh os cionn ceithre chéad scoláire ó na ranganna sinsearach sna hiar-bhunscoileanna i gContae na Gaillimhe agus Maigh Eo le chéile ag seimineár ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ in Óstán Bhóthar na Trá i nGaillimh le linn Thóstal na Gaeilge 2010 seachtain ó shin i nGaillimh.


Ba  é seo an cúigiú huair le breis is dhá bhliain anuas a d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge a leithéid de sheimineár.

Bhí an seimineár seo dírithe ar dhaltaí scoile sna  hiar-bhunscoileanna i gContae na Gaillimhe agus i láthair ar an lá bhí aoichainteoirí a bhaineann úsáid as an nGaeilge ina ngairmeacha beatha sna meáin chraolta, agus in earnáil na Gaeilge, oideachas chomh maith le haoichainteoirí ó na hInstitiúidí tríú leibhéal agus thug siad léargas ar an réimse leathan cúrsaí Gaeilge atá ar fáil amuigh ansin.

Chun tús bríomhar a chur leis an lá craoladh an clár Iris Aniar beo ón óstán. Níos túisce ar maidin labhair scoláirí ó Choláiste Sheosamh i gCathair na Gaillimhe mar aon le daltaí scoile ó Choláiste Mhuire i dTuar Mhic Éadaigh, Coláiste na Toirbhirte i mBaile Átha an Rí mar aon le dalta scoile ó Choláiste Éinde i mBóthar na Mina i gcathair na Gaillimhe.Ar an gclár seo freisin labhair Cathal Moore ar a thaithí féin ar an nGaeilge agus chas Ferdia Ó Mongáin as Dumha Thuama i nGaeltacht Iorrais cúpla port ar an bhfeadóg Mhór.

Labhair pearsana móra le rá faoin mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh agus iad ag dul i mbun a ngairmeacha beatha.  Chuir an craoltóir cumasach le RTÉ Raidió na Gaeltachta Eibhlín Ní Chonghaile síos ar a cuid taithí féin agus an rian a thóg sí chun post trí Ghaeilge a shealbhú.

Thug Colm Ó Coisdealbha atá ina Bhainisteoir Géilliúlachta leis a gCoimisinéir Teanga léargas ar a chuid oibre chomh maith le hiar-réalta spóirt de chuid fhoireann iománaíochta na Gaillimhe, Cathal Moore fear atá ina mhúinteoir Gaeilge i gColáiste na Toirbhirte i mBaile Átha an Rí.Labhair Gráinne Ní Chonghaile, Feidhmeannach Imeachtaí agus Riaracháin Áras na nGael agus Gearóidín Ní Ghioballáin atá ina Bainisteoir Tograí le Gaillimh le Gaeilge faoin taithí féin ag obair le heagraíochtaí atá ag cur chun cinn na Gaeilge i gcathair na Gaillimhe.

Thug an craoltóir fuinniúil as Conamara Barbara Ní Dhonnchadha, bean óg atá ina láithreoir ar cheann de na cláir dhátheangacha is coiteanna sa tír, clár dar teideal ‘Ar Éileamh’ a bhíonn á chraoladh ar iRadio léargas ar a cuid oibre agus mar chraoltóir dátheangach ar chlár pop.

Gráinne Ní Chonghaile, Gearóidín Ní Ghioballáin,  Barbara Ní Dhonnchadha, Cathal Moore,
Eibhlín Ní Chonghaile agus Colm Ó Coisdealbha a ghlac páirt sa spraoi agus sa scléip ar Bhóthar
na Trá i rith Thóstal na Gaeilge. ©www.gaelport.com 09 Márta 2010

Gráinne Ní Chonaola, Cathal Moore agus Eibhlín Ní Chonghaile ©www.gaelport.com 09 Márta 2010le Gaelport.com

Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214