The latest news from Gaelport.com


Léacht Uí Chadhain 2010

Léacht Uí Chadhain 2010

Le tríocha bliain anuas anois, ó 1980 i leith, ócáid mhór sa chlár bliana ag Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta - sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, is ea Léacht Uí Chadhain - léacht bhliantúil i gcuimhne ar an scríbhneoir Máirtín Ó Cadhain. 

Is é Colm Breathnach, file agus úrscéalaí, a thabharfaidh an léacht i mbliana ar an Déardaoin, 28 Deireadh Fómhair, 7.30 pm, i Léachtlann N, Áras na nEalaíon, Belfield. 
 


Idir Dhá Fhocal – Cás an Údair? is teideal don léacht. Bainfidh an chaint le roinnt smaointe faoi cheist an údair i dtaca le próiseas na cumadóireachta. Pléifear leis an luach atá le ‘cúlra an údair’ ó thaobh léamh a dhéanamh ar shaothar litríochta agus déanfar léamh ar dhánta ar leith le teacht ar thuiscint ar choincheap an údair. 

Déanfar iarracht, ar deireadh, léiriú a thabhairt ar theoiric maidir le feidhm an údair agus feidhm an léitheora i bpróiseas réalta an tsaothair litríochta. 

Ábhar thar a bheith feiliúnach é seo do Léacht Uí Chadhain nuair a chuimhnítear, ní amháin ar shaothar cruthaitheach an Chadhnaigh, ach ar an bhféinscrúdú agus an géarcheistiúchán faoi ghairm an scríbhneora a chuir sé ar fáil dúinn ina léacht cháiliúil féin Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca.
 
File agus úrscéalaí cruthanta is ea Colm Breathnach, duine de scothscríbhneoirí na Gaeilge lenár linn.  I measc na nduaisanna iomadúla atá gnóthaithe ag saothair éagsúla dá chuid tá Duais Bhardas Chorcaí i gcomórtas an Oireachtais i 1991 agus an Phríomhdhuais don Fhilíocht san Oireachtas i 1994 agus 1995.

Sa bhliain 1999 bhronn an Foras Cultúrtha Gael-Mheirceánach Duais an Bhuitléirigh air mar aitheantas ar a shaothar filíochta.  Duaisiarracht eile Oireachtais ab ea an leabhar is deireanaí dá chuid, an t-úrscéal meitificseanúil Con Trick ‘An Bhalla Bháin’, 2009.
Thug Colm tréimhse ag obair ar Fhoclóir na Nua-Ghaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann, agus ina dhiaidh sin mar théarmeolaí, sular ghlac sé le post i Rannóg an Aistriúcháin, Teach Laighean, sa bhliain 1997.
 
An Dr Liam Mac Amhlaigh, Coláiste Oideachais Froebel, Baile Átha Cliath, a bheidh sa chathaoir.
Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214