The latest news from Gaelport.com


Doire ar líne

Doire ar líne

Beidh an-spéis ag Gaeilgeoirí Dhoire in ‘beo.ie’ an mhí seo.


Cuireann Robert McMillen agallamh ar Ghearóid Ó hEára, príomhfheidhmeannach na Cultúrlainne.

Tá Gearóid thar a bheith sásta le clárú scoláirí i mbliana: tá suas le 450 ag freastal ar ranganna Gaeilge faoi láthair. Chomh maith leis sin, tá 250 duine ag foghlaim uirlisí ceoil agus bíonn imeachtaí ceoil sa lárionad go rialta.

Labhraíonn Gearóid faoina óige agus faoin chlaonadh agus faoin leatrom i nDoire, faoi na Trioblóidí agus faoi Phróiseas na Síochána ina ndiaidh. Maidir le Doire mar Chathair Chultúrtha, deir sé gur cathair ilchultúrtha atá ann agus go bhfuiltear chun a léiriú gur chathair Ghaelach í.

Thug mé cuairt ar an Veinéis ar na mallaibh. Ní MLA mé. Ní MP mé. Ní TD mé. Ní comhairleoir mé. Ní comhairleoir comhairleora mé. Fuair mo bhean chéile sladmhargadh ar an Idirlíon. Mar sin de, bhain mé an-sult as an alt le scríbhneoir áitiúil, Ciara Nic Gabhann ar an chathair iontach sin.

Chinn Comhairle na Veinéise ar na mallaibh séadchomharthaí suntasacha na cathrach a ligint amach ar cíos d’fhógróirí chun airgead a dhéanamh le dul i ngleic le cothabháil na séadchomharthaí céanna.

Tá dhá insint ar an scéal seo, dar ndóigh, ach ní shílim go gcuirfidh soilse neoin le háilleacht na cathrach stairiúla. Is mór an faoiseamh dom é go bhfuil comhairleoirí i gcathair eile atá níos amaidí ná comhairleoirí na cathrach bige seo. Bhí suim mhór agam in alt le Tony Birtell faoi thaispeántas grianghraf i Learpholl a thugann léargas ar Chogadh na gCarad sa Spáinn. Ar an drochuair, tá an Faisisteachas le feiceáil i Sasana arís.

Cé go bhfuil an foréigean dírithe ar na Moslamaigh an chuid is mó den am, tá na hÉireannaigh ar an liosta go fóill. Deir Breandán Delap go bhfuil sé in am deireadh a chur leis an chlaontuairim gurb í an Ghaeltacht páistín fionn an Stáit, atá ar maos le deontais. Tá an ceart aige. Scríobh duine éigin daichead bliain ó shin in ‘Inniu’ : ‘Tá na Gaeltachtaí ag imeacht uainn, go mall ach go cinnte.’ Aontaím leis sin, ach amháin maidir leis an luas.

Tá ardmholadh tuillte ag ‘beo’. Nuair a théann tú go dtí an suíomh uaireanta, áfach, feiceann tú nach bhfuil a lán daoine ag léamh na hirise. Ba chóir do lucht na Gaeilge lán-tacaíocht a thabhairt don áis iontach seo. Mura mbaineann tú úsáid as….

Derry on line

Irish speakers in Derry will be very interested in ‘beo.ie’ this month.

Robert McMillen interviews Gearóid Ó hEára, chief executive of the Cultúrlann. Gearóid is delighted with the number of students enrolling this year: almost 450 people are attending Irish classes at present. As well as that, there are 250 people learning musical instruments and musical events are staged regularly in the centre. Gearóid speaks about his young days and about bigotry and inequality in Derry, about the Troubles and about the Peace Process that followed.

Regarding the City of Culture, he says that this is a multi-cultural city and that people will see that it is an Irish city. I visited Venice recently. I am not an MLA. I am not an MP. I am not a TD. I am not a councillor. I don’t advise councillors. My wife got a bargain on the Internet. So I really enjoyed the article by local writer, Ciara Nic Gabhann on that marvellous city. Venice City Council decided recently to rent out prominent monuments in the city to advertisers to raise money for the maintenance of these monuments.

There are two sides to every argument, but I don’t think neon lights will enhance the historic city. I find it a source of great relief that that there are councillors in another city even more stupid than councillors in this little city. I was greatly interested in an article by Tony Birtell about a photographic exhibition in Liverpool which sheds light on the Spanish Civil War. Unfortunately, Fascism has reappeared in England. Although the violence is generally directed at Moslems, the Irish are still on the list.

Breandán Delap says it is time to get rid of the biased notion that the Gaeltacht is the blue-eyed child of the State, awash with grants. He is right. Someone wrote in ‘Inniu’ forty years ago: ‘The Gaeltacht areas are disappearing, slowly but surely.’ I agree, except with regard to the speed of things.

Beo.ie’ deserves the highest praise. However when you go onto the site sometimes, you find that there are not many people reading the magazine. Irish speakers should be giving this great facility their full support. If you don’t use it….

www.derryjournal.com
Foilsithe ar 9 Samhain 2012 / foilsithe ar Gaelport.com - 13 Samhain 2012

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: No festive greeting for bid to have Irish Christmas sign

Mórcheisteanna na Gaeilge le plé ag lá eolais na bpolaiteoirí

Dráma úr le Pádraic Breathnach ar stáitse na Taibhdheirce

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeDerry Journal

Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214