The latest news from Gaelport.com


Bronnadh ar fhoghlaimeoirí Ghaelchultúir i gCeatharlach

Bronnadh ar fhoghlaimeoirí Ghaelchultúir i gCeatharlach

Bhí an-áthas ar Glór Cheatharlach agus Gaelchultúr Teo teastas agus fáinne na Gaeilge a bhronnadh ar na foghlaimeoirí fásta a d’fhreastail ar chúrsaí Gaeilge an Fhómhair i gCeatharlach.


Eagraíodh ócáid speisialta in Ionad Pharóiste na hArdeaglaise an tseachtain seo caite nuair a tháinig deireadh le sraith an fhómhair de na cúrsaí.

D’fhreastail breis is fiche duine fásta ar ranganna an fhómhair i mbliana, oíche amháin sa tseachtain thar thréimhse deich seachtainí. Bhí cúrsaí ag bunleibhéal agus meánleibhéal san áireamh.

Bronnadh teastas speisialta ar na foghlaimeoirí go léir chomh maith le  fáinne na Gaeilge le caitheamh chun a léiriú go bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuilid bródúil as an dteanga agus sásta í a labhairt.

Bhí an áthas ar na foghlaimeoirí glacadh leis an bhfáinne  agus teastas agus bhí na múinteoirí Emma Uí Bhroin  agus Caitríona  Uí Bhroin thar a bheith sásta leis na cúrsaí agus na foghlaimeoirí.

“Bhí trí shraith de chúrsaí Ghaelchultúir againn i rith 2012 i gCeatharlach-cúrsaí an earraigh, cúrsaí an tsamhraidh agus cúrsaí an fhómhair agus ghlac breis is ochtó duine fásta ar fad páirt ins na ranganna ó tús go deireadh na bliana”, arsa Emma.

“D’éirigh go hiontach leo agus bhí siad fhéin thar a bheith sásta leis na ranganna atá dírithe ar na leibhéil éagsúla. Mar sin bíonn sé níos éasca ar an duine aonair cur lena chuid Gaeilge agus lena fhéinmhuinín agus an teanga á labhairt go nádúrtha”.

Dúirt Caitríona go ndéanann na foghlaimeoirí dul chun cinn dochreidte ag na cúrsaí Ghaelchultúir. Bíonn siad an-díograiseach agus baineann siad taitneamh as na ranganna seachtain i ndiaidh seachtaine.

Tosnóidh sraith nua de na cúrsaí Gaelchultúir ag bun agus meán leibhéal i gCeatharlach i Mí Feabhra 2013 agus an táille ná €180. Is féidir gach eolas a fháil agus clárú ar líne anois ar www.gaelchultur.com.  Sonraí freisin ó Glór Cheatharlach ar 085 1340047 nó 087 2857048 nó scríobh chuig emma@glorcheatharlach.ie

www.carlow-nationalist.ie
Foilsithe ar 11 Nollaig 2012 / Foilsithe ar Gaelport.com 11 Nollaig 2012

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Deiseanna do ghnólachtaí na Gaillimhe- Gradaim Ghaillimh le Gaeilge

As na Nuachtáin: A task for Google as Gaeilge?

Ranganna ióga as Gaeilge sa Phríomhchathair

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeCarlow Nationalist - Glór Cheatharlach

Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214