The latest news from Gaelport.com


Maoiniú nua do thograí Gaeilge

Maoiniú nua do thograí Gaeilge

Tá sé fógartha ag Rith Teo go bhfuil ciste €15,000 á chur ar fáil do ghrúpaí pobail nó coistí atá ag cur tionscnaimh Ghaeilge chun cinn.


B’fhéile náisiúnta a bhí i Rith 2012 a mheall 27,000 le páirt a ghlacadh in ollrith, a bhí ar siúl ón 8 - 17 Márta 2012 thar chúrsa 700km, ó Ghaoth Dobhair go hInis Mór, Árann. Tá an maoiniú seo, atá bunaithe ar bhrabús ó Rith 2012,  á chur ar fáil do na pobail a ghlac páirt i Rith 2012 ó cheann ceann na tíre. 

Chuir Cathaoirleach Rith Teo., Lorcán Mac Gabhann, in iúl gurb é seo an chéad uair gur éirigh le Rith Teo. scéim deontais a fhógairt agus go bhfuil sé dóchasach go gcuirfidh Rith 2014 go mór le luach na scéime amach anseo.

Tá ciste Rith oscailte do ghrúpaí  chun tacú le himeachtaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge a eagrú. Fáilteofar roimh iarratais i nGaeilge do thionscnaimh atá teangalárnaithe, ach go háirithe ó ghrúpaí ar bheagán maoinithe.

Glacfar le hiarratais go dtí an 24 Márta agus tá  tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ar www.rith.ie/deontas.

www.advertiser.ie/galway
Foilsithe ar 14 Feabhra 2013 / Foilsithe ar Gaelport.com 14 Feabhra 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Scéim deontais €15,000 fógartha ag Rith

Dlúthdhioscaí den scoth le buachan

Comórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill 2013

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeGalway Advertiser, Lár Sráide - Peadar Mac Fhlannchadha

Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214