The latest news from Gaelport.com


Tuarascáil Bhliantúil an Coimisinéir Teanga

Tuarascáil Bhliantúil an Coimisinéir Teanga

De réir Tuarascáil Bhliantúil an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, tuarascáil a foilsíodh an tseachtain seo, tá an Garda Síochána ag cur atheagar ar an mbealach a ndéileáiltear leis an bpobal trí Ghaeilge.


Tá sé seo ag tarlú mar thoradh ar fhiosrúchán de chuid an Choimisinéara Teanga i dtaca le heachtra i mBaile Átha Cliath – eachtra inar gabhadh fear óg agus inar tugadh i nglais lámh é chuig stáisiún Gardaí nuair a rinne sé iarracht a chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge le Gardaí a stop é maidir le cion tráchta.

Coinníodh é sa stáisiún go dtí go raibh fáil ar Gharda a bhí in ann déileáil leis trí Ghaeilge. Níor bhain an eachtra le haon timpiste ná le haon líomhaintí faoi thiomáint faoi luas nó faoi thionchar óil. 

Chinn an Coimisinéir Teanga sa chás seo gur sháraigh an Garda Síochána an gealltanas reachtúil go n-aithníonn an fórsa ceart an phobail gnó a dhéanamh leo ina rogha theanga oifigiúil, Gaeilge nó Béarla.

Thug an Coimisinéir Teanga suntas do dhearcadh i measc na nGardaí gur cheart caitheamh le daoine a labhraíonn Gaeilge amhail is gur theanga eachtrach a bhí á labhairt acu, d’ainneoin stádas bunreachtúil na Gaeilge.  Cuireadh “úsáid na Gaeilge” agus “déileáil le náisiúnach eachtrach” sa spás céanna go rialta sa dioscúrsa a bhain leis an imscrúdú seo, a dúirt sé.

www.advertiser.ie/galway
Foilsithe ar 14 Márta 2013 / Foilsithe ar Gaelport.com 14 Márta 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

“Ní sárbhliain a bhí in 2012” – Tuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga

Fear Gafa de bharr Gaeilge a labhairt

Iarratas ar Aighneachtaí - Fáilte Ireland

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeGalway Advertiser, Lár Sráide - Peadar Mac Fhlannchadha

Stay informed - Register for our ezines
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Tel: +353 1 6794780 | Fax: +353 1 6790214