More Facts About Irish

More Facts About Irish – Imleabhar 1, (2008)

Ó pheann an scríbhneora aitheanta, Dr Helen Ó Murchú, agus foilsithe ag Coiste na hÉireann den Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana sa bhliain 2008, gheofar foinse shaibhir cruinneolais sa leabhar seo a bheidh thar a bheith áisiúil don léitheoir le spéis, don iriseoir, don mhac léinn, do lucht polaitíochta agus polasaí.

Tá ocht gcinn de rannóga le fáil sa leabhar ar na hábhair seo: stair, cainteoirí an lae inniu, soláthar an Stáit don Ghaeilge, cúrsaí oideachais, an saol sóisialta, an saol gnó, an earnáil dheonach agus Tuaisceart Éireann.  Is i mBéarla atá an leabhar scríofa le hachoimre dheiridh i nGaeilge. 

Introduction.pdf
List_of_Tables.pdf
Section_1.pdf
Section_2.pdf
Section_3.pdf
Section_4.pdf
Section_5.pdf
Section_6.pdf
Section_7.pdf
Section_8.pdf
Conclúid_agus_Moltaí.pdf


More Facts About Irish – Imleabhar 2, (2014)

Is iomaí casadh a tháinig i scéal na Gaeilge ó 2008 i leith, agus tá gach ceann de na castaí seo tugtha san áireamh ag Ó Murchú in Imleabhar 2 de ‘More Facts About Irish’, a thugann cur síos chun dáta ar na mórcheisteanna pleanála teanga, ó thaobh na polaitíochta, na heacnamaíochta agus na socheolaíochta, in Éirinn na linne seo.  

More Facts About Irish (2014) - Helen Ó Murchú.pdf

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214