Céard iad sonraí teagmhála Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge?
Tá sonraí teagmhála Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar fáil ANSEO
Cá cheannóinn Fáinne?
Is féidir gach eolas faoin bhfáinne a fháil ag an nasc seo: An Fáinne
Cá bhfaighinn eolas faoi ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ire?
Tá liosta de sholáithreoirí ranganna Gaeilge ar fud na tíre ar fáil ANSEO
Ba bhreá liom úsáid a bhaint as mo chuid Gaeilge: aon mholtaí?
Más easpa cleachtadh comhrá ar do chuid Gaeilge labhartha, féach ANSEO i gcomhar deiseanna chun do chuid Gaeilge a úsáid.
Is múinteoir scoile mé agus táim ag lorg acmhainní Gaeilge don seomra ranga, cá bhfaighinn é seo?
Tá gach eolas faoi acmhainní don seomra ranga le fáil ANSEO
An bhfuil Gaelscoil i mo cheantar?
Más maith leat go bhfreastalódh do pháiste ar Ghaelscoil, nó má tá aon cheist agat faoi oideachas trí Ghaeilge agus na buntáistí a bhaineann leis is féidir dul I dteagmháil le Gaelscoileanna Teo ANSEO
Tá fonn ar mo mhac/iníon freastal ar Choláiste Samhraidh. Cé leo ar cheart dom labhairt?
Tá gach eolais faoi Choláistí Samhraidh le fáil anseo ANSEO
Cá bhfaighinn eolas faoi cheol agus chultúr na hÉireann?
Cláraigh le aghaidh sheirbhísí eolais na Comhdhála, an nuachtlitir Eolas, Cogar agus As Na Nuachtáin ANSEO nó déan teagmháil le Comhaltas Ceolteoirí Éireann ANSEO
Scríobh mé litir chuig comhlacht i nGaeilge agus sheol siad freagra ar ais chugam i mBéarla. An féi
Tá an t-eolas ar fad faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, cearta teanga agus liosta de na comhlachtaí poiblí atá faoi scáth an Achta ar fáil ó láithreán gréasáin an Choimisinéara.
Tá alt agam i mBéarla agus ba mhaith liom é a aistriú go Gaeilge. An bhfuil comhlacht ann chun cabhr
Féach liosta Comhlachtaí Aistrúcháin ANSEO
Cé a chabhródh liom m’ainm agus mo sheoladh a scríobh i nGaeilge?
Is féidir gach eolais a fháil faoi seo ANSEO
Táim ag pósadh i mbliana. Cá bhfaighinn beannachtaí don searmanas?
Tá an searmanas pósta mar aon leis na sacraimintí eile, paidreacha coitianta agus an tAifreann Gaeilge ar fáil ó shuíomh idirlín Chumainn na Sagart
Tá teach a thógáil agam agus ba bhreá liom ainm Gaelach a bhfuil bainteach leis an gceantar a chur a
Téigh i dteagmháil le:
Dónal Mac Giolla Easpaig,
Coimisiúin na Logainmneacha,
Dún Aimhirgin,
43 49 Bóthar Mespil,
Baile Átha Cliath 4
Teil: 01 647 3000,
Facs: 01 647 3270

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214