Eolas Fúinn

Is é Gaelport.com príomhshuíomh eolais na Gaeilge. Ar an láithreán Gréasáin seo,  bíonn an nuacht is déanaí mar a bhaineann sé leis an nGaeilge chomh maith le folúntais, eolas faoi ranganna Gaeilge, cúrsaí oiliúna, imeachtaí agus fógraí poiblí. 

Togra de chuid Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge is ea Gaelport.com. Tá tuilleadh eolais maidir le tionscadail dhigiteacha Gaelport.com ar fáil anseo.

 

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Is í Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge lár-chomhairle phobal na Gaeilge. Léirítear príomhchuspóir na Comhdhála trína Ráiteas Misin “bá agus tacaíocht don Ghaeilge mar bheotheanga agus cumas inti a neartú agus a bhuanú le go mbeidh sí á húsáid go saoráideach agus go forleathan i ngach gné de shaol mhuintir na hÉireann”. 


Bunaithe i 1943, feidhmíonn an Chomhdháil mar scátheagraíocht ar na heagrais dheonacha Gaeilge agus thar ceann phobal na Gaeilge ar mhaithe leis an gcuspóir náisiúnta an Ghaeilge a athbheochan. 

Tá 24 balleagraíocht anois sa Chomhdháil, ó mhór-réimsí uile na hearnála, agus tá ionadaí ó gach balleagraíocht mar chomhalta ar Bhord na Comhdhála.  Is é feidhmeannas na Comhdhála atá freagrach as obair na heagraíochta a chur i gcrích ó lá go lá.

Is leis an earnáil dheonach a bhaineann an Chomhdháil agus is ón earnáil dheonach a thagann sainordú na Comhdhála. Ní eagraíocht Stáit í ná ní eagraíochtaí Stáit iad a baill.

Is cuid d'earnáil na saoránach í an Chomhdháil, i.e. cuid riachtanach den daonlathas rannpháirteach. Feictear cur chuige na hearnála deonaí ag teacht ón mbun aníos, ón leibhéal áitiúil a aithníonn a shainriachtanais féin agus a thugann a shainfhreagairt féin orthu.

Abhcóideacht

Bíonn An Chomhdháil ag déanamh abhchóideachta ar son cearta teanga agus stádas na Gaeilge in Éirinn agus thar lear.

Tionscadail eile

Bíonn tionscadail eile á riaradh ag foireann na Comhdhála ó lá go lá ina measc: an tionscadal digiteach Gaelport.com; Turas na bhFilí; Buntáiste Breise na Gaeilge agus Tóstal na Gaeilge. Tá tuilleadh eolais mar gheall ar na tionscadail seo ar fáil ar Gaelport.com.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214