Feachtas

Is óg-eagras Gaeilge é Feachtas a oibríonn le Gaeilgeoirí óga atá idir 8 agus 18 bliana d'aois. Eagraíonn Feachtas réimse leathan imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar  theanga shóisialta i measc lucht óg na Gaeilge agus chun comhluadar  láidir Gaelach a thógaint i measc na nGael óga. Creideann Feachtas gurb í úsáid shóisialta na Gaeilge sa phobal i measc lucht óg na Gaeilge an  rud is tábhachtaí do thodhchaí na teanga. Tá sé mar aidhm againn úsáid  shóisialta na Gaeilge a éascú trí ghréasáin a fhorbairt do lucht óg na  Gaeilge.

Is iad na príomhimeachtaí a eagraíonn Feachtas ná an Cúrsa  Ceannaireachta do lucht na hidirbhliana, an Turas Teanga - turas Gaeilge ar Bhaile Átha Cliath agus ar Bhéal Feirste, An Cúrsa Eachtraíochta, An Gael-Fachtóir - Seó Talainne do lucht óg na Gaeilge, turas chuig Scléip na hÓige, an Campa Samhraidh agus Comórtas Thráth na gCeist.

Cathaoirleach: Seán Ó hAdhmaill

Oifigeach Forbartha: Ciara Ní Bhroin

Teil: 01 6725940 / 087 904 6136

Ríomhphost: ciara.feachtas@gmail.com

www.feachtas.ie

https://twitter.com/Feachtas_ie

https://www.facebook.com/feachtas

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214