Folúntais agus deiseanna fostaíochta

Seo a leanas cur síos cuimsitheach ar na folúntais reatha in earnáil na Gaeilge in Éirinn agus thar lear.

Déantar nuashonrú ar an mbunachar sonraí go rialta. Más mian leat fógra a chur sa bhunachar sonraí seo tá sé saor in aisce. Déan teaghmháil le eolas@gaelport.com.  Moltar go cur síos cuimsitheach ar an fholúntas mar aon leis an sriocdháta d'iarratais a chur ar fail,  mar go mbainfear an folúntas ón suíomh tar éis an spriocdháta luaite sa bhfógra.

Dála an scéil, is féidir síntiús RSS (fotha SAS) a ghlacadh leis an leathanach seo le go bhfaighfeá an t-eolas is úire!  Cuir an t-eolas seo i gcibé gléas RSS a bhaineann tú leas as: http://www.gaelport.com/xml/NewsRSS4.aspx

Scaip an scéal faoin bhfolúntas atá ag do chomhlacht do lucht léitheoireachta domhanda.

Torthaí: 3
Teideal
Tionscal
Láthair


Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214