Sonraí an Phoist

Cúntóir Taighde á lorg


Leibhéal:
Tuarastal: €19,665 in aghaidh na bliana
Taithí:
Tionscal: Earnáil an Aistriúcháin
Láthair: Baile Átha Cliath


Tá Foclóir na Nua-Ghaeilge, tionscnamh taighde de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann, ag lorg iarratas do phost mar Chúntóir Taighde (le spéis faoi leith sa teicneolaíocht faisnéise), ar thionscadal maoinithe ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn agus Rialtas na hÉireann, faoin Scéim Deontas do Thionscadal Taighde 2013.

An Tionscadal
“Focail Fholaithe ón bhFichiú Aois – Bailiúcháin Neamhfhoilsithe den Ghaeilge Labhartha”
Tiomsófar na bailiúcháin chanúna neamhfhoilsithe seo i bhfoirm dhigiteach, ionas go mbeifear in ann corpas inchuardaithe a chruthú astu.

Cuideoidh an Cúntóir Taighde:
• Téacsanna digitithe a phróiseáil
• Leathanaigh idirlíon a dhearadh agus a fhorbairt
• Corpas inchuardaithe a fhorbairt ar líne
Sonraíocht faoin bPearsa

Beidh na cáilíochtaí seo a leanas ag an té a cheapfar:
• Céim onóracha sa Nua-Ghaeilge
• Ardscileanna ríomhaireachta, cruthú corpais agus próiseáil teanga san áireamh
• Spéis sa Ghaeilge agus sna daonnachtaí digiteacha
• Súil ghéar don chruinneas
• Cumas oibre mar chuid d’fhoireann agus as a stuaim féin

Conradh deich mí atá i gceist leis an bpost seo.

Tá tuarastal €19,665 in aghaidh na bliana leis, (scála d’iontrálaithe nua). 

Tá sonraí faoin bpost agus faoin bpróiseas iarratais ar fáil ar www.ria.ie

Spriocdháta:   Glacfar le hiarratais go dtí 5 i.n. ar an Aoine 17 Eanair, 2014. 

Is fostóir comhionannas deiseanna é Acadamh Ríoga na hÉireann
 
 
© Foilsithe ar Gaelport.com 06 Eanair 2014

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
 

Go back to search results New search query
« Gach Post Clóigh an t-Alt Seo »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214