Gael Linn

Fondúireacht náisiúnta í Gael Linn a bhfuil mar phríomhaidhm aici an Ghaeilge agus oidhreacht dhúchas na hÉireann a neartú agus a leathadh.  Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta, gan scairchaipiteal, is ea Gael Linn Teoranta agus tá sí aitheanta mar charthanas ag Coimisnéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla in Éirinn.

Príomhfheidhmeannach:  Antoine Ó Coileán
Rúnaí:  Daithí Ó Dufaigh

35 Sr. an Dáma
Baile Átha Cliath 2

Teil:  (01) 6751200
Faics:  (01) 6704180

Ríomhphost: eolas@gael-linn.ie
www.gael-linn.ie

Gael-Linn ar Facebook.

Gael-Linn ar Twitter.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214