An Gtuít: Ócáid shóisialta do lucht na Gaeilge ar líne

#Gtuít: Fáilte curtha roimh lucht na Gaeilge ar líne freastal ar ócáid líonraithe shóisialta i mBarra an Teampaill

Baileoidh twitterati na Gaeilge lena chéile don chéad tweetup as Gaeilge, an #Gtuít sa Culture Box, 12 Sráid Essex Thoir i mBarra an Teampaill, Baile Átha Cliath, Déardaoin 27 Meán Fómhair ón 6.00-7.15. Pléifear na forbairtí is úire atá ag titim amach ar an idirlíon agus sna meáin dhigiteacha ag an ócáid neamhfhoirmiúil a bheidh oscailte do chách.

Is é príomhshuíomh eolais na Gaeilge, Gaelport.com atá i mbun na hócáide  a eagrú. “Tá sé tráthúil go  mbeidh an ócáid seo ar siúl”,  dar le Niamh Ní Shúilleabháin Eagarthóir Gaelport.com,  “tráth a bhfuil méadú mór ar an líon duine a bhíonn ag baint tairbhe as an nua-theicneolaíocht ar mhaithe le cumarsáid a dhéanamh  agus is fíor sin i gcás na Gaeilge chomh maith”.

“Tá i gceist againn deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí agus do dhaoine a bhfuil suim acu i gcúrsaí teicneolaíochta,  gréasánú a dhéanamh lena chéile agus aithne phearsanta a chur ar na daoine a bhíonn  ag tuíteáil as Gaeilge agus a bhíonn ag glacadh páirte sna líonraí sóisialta eile trí mheán na Gaeilge.

Tá an ócáid bunaithe ar mhúnla an tweetup agus is minic a bhuaileann leantóirí Twitter lena chéile  ag na hócáidí seo. Meascán idir tweetup agus seisiún eolais atá  i gceist agus beidh an ócáid seo oscailte do gach aon duine a bhíonn ag  úsáid na láithreáin líonraithe shóisialta Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Google+ agus an láithreán líonraithe shóisialta Ghaeilge, Abair leat ina measc.

“ Tá áthas orainn go mbeidh Mícheál Ó Foighil, duine de bhunaitheoirí Abair Leat  i láthair ag an ócáid agus tabharfaidh sé cur síos ar fheachtas Choláiste Lurgan atá tar éis dul i bhfeidhm ar an aos óg ar líne ar YouTube agus ar na meáin shóisialta eile” a deir sí.

Chomh maith leis sin, tá beartaithe go mbeidh Fiachra Ó Marcaigh, stiúrthóir an chomhlachta comhairleoireachta idirlín Amas in ann tuar  a thabhairt ar na forbairtí atá le titim amach i gcúrsaí teicneolaíochta sa bhliain atá amach romhainn.

“Táimid ag súil go gcuirfidh an #Gtuít tús leis an bplé agus go spreagfar forbróirí, blagadóirí eagraíochtaí Gaeilge agus daoine eile i dtreo tionscadail dhigiteacha úra eile a fhorbairt amach anseo  a rachaidh chun tairbhe do chainteoirí Gaeilge agus d’fhoghlaimeoirí araon”, a deir Ní Shúilleabháin.

Beidh an #Gtuít ar siúl ó 6.00-7.15 sa Culture Box, 12 Sráid Essex Thoir, Barra an Teampaill, Déardaoin 27 Meán Fómhair. Beidh fáilte roimh chách. Moltar an haischlib #Gtuít a úsáid más mian le lucht an #Gtuít blagáil agus tweetáil beo a dhéanamh le linn na hócáide.


Is tionscadal digiteach de chuid Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge é Gaelport.com agus tá sé urraithe ag Foras na Gaeilge. Ba mhaith le Gaelport.com aitheantas a thabhairt don tacaíocht atá curtha ar fáil ag Taisce Chultúrtha Bharra Teampaill don ócáid.

Tuilleadh eolais ar fáil ó Niamh Ní Shúilleabháin: 01 679 4780/0879624868 eolas@gaelport.com
www.gaelport.com/gtuit  www.facebook.com/gaelportcom  @gaelport ar Twitter


Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214