Eolas Faoin Imeacht

Iarsmaí Áite' le John McHugh & Nuala Ní Fhlathúin

Iarsmaí Áite' le John McHugh and Nuala Ní Fhlathúin

Uladh
6 Márta 2014 - 24 Aibreán 2014

Taispeántas de shaothar úr ó John McHugh agus Nuala Ní Fhlathúin. Eascraíonn an saothar seo as taighde a rinneadh in dhá cheantar Gaeltachta: Baile na hAbhann i gCo. na Gaillimhe, agus Oileán Acla i gCo Mhaigh Eo.

Tá stair agus seanchas ag baint leis na ceantair thuaithe seo, ach le himeacht ama tá sean nósanna agus sean-scéalta ag imeacht in éag. Fós féin tá lorg an t-am atá caite le fáil i gcuimhne chinn an phobail agus in iarsmaí fisiceacha sa tírdhreach. Le linn an togra seo d’oibrigh na healaíontóirí go neamhspleách ina gceantair féin ach rinne siad forbairt ar théama coiteann. Trí dhealbhóireacht, líníocht agus ealaín suiteála scrúdaítear an chumhacht atá ag ómós áite i saol na ndaoine.
 
Ar taispeáint i nDánlann Dillon go dtí 24 Aibreán.

Dátaí: Déardaoin 6 Márta - Déardaoin 24 Aibreán 2014

Am:  10:00ir.n – 5i.n  

Ionad
Dánlann Dillon
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
216 Bóthar na bhFál
An Cheathrú Ghaeltachta
Béal Feirste

Tuilleadh eolais: Guthán:  +0044 (0) 28 9074 9688


Suíomh gréasán: www.culturlann.ie

© Foilsithe ar Gaelport.com 02 Aibreán 2014
    
Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Ceolchoirm den scoth ar son Píobaire Cúbach

Féile Chois Cuain 2014

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge

View Calendar »

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214