An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An Galleon ainmnithe mar bhuaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2013

An Galleon ainmnithe mar bhuaiteoirí Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2013

Ainmníodh An Galleon, mar bhuaiteoirí iomlán Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2013 ag searmanas speisialta in Óstán Chuan na Gaillimhe, Bóthar na Trá ar an Déardaoin 18 Aibreán 2013.


Sprioc an chomórtais ná comhlachtaí áitiúla a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid mar chuid den obair laethúil. Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge an comórtas gach bliain i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le Cumann Tráchtála na Gaillimhe ag léiriú go bhfuil cathair na dtreabh ina cathair bheomhar dhátheangach.

Fógraíodh An Galleon mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir ‘Fáilteachas agus Turasóireachta’ urraithe ag Fáilte Ireland agus chuaigh siad ar aghaidh ansin chun an Gradam iomlán a bhaint amach ar an oíche.

Tá An Galleon i mBóthar na Trá seasta go maith mar bhialann teaghlaigh traidisiúnta Gaelach ó 1965 agus anois sa tríú glúin den chlann céanna. Tá an Ghaeilge in úsáid acu i gcomharthaíocht taobh amuigh agus taobh istigh den bhialann, ar bhiachláir, i margaíocht ar an suíomh gréasáin agus sna meáin shóisialta. Tá roinnt mhaith daoine le Gaeilge fostaithe acu chomh maith atá in ann freastal ar chustaiméirí trí Ghaeilge. Ba í seo an chéad uair a chur An Galleon isteach ar an nGradam .

Bhronn Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Terry O’Flaherty, dealbh deartha go speisialta don Ghradam ag Pádraic Reaney ar Catherine Conneely, An Galleon, mar aon le Pacáiste Fógraíochta de luach €2,500 ón Galway Advertiser, feachtas poiblíochta náisiúnta atá deartha go speisialta dóibh chomh maith le Ceardlann Comhairliúcháin agus Caidreamh Poiblí agus Margaíochta luach €4,000 ó D’Arcy Marketing & PR, 4 shraith de cheardlanna ar Straitéis Ghréasáin ó Aró – Forbairt Gnó Idirlíne agus ballraíocht bhliana ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe.

Seo a leanas buaiteoirí na gcatagóir éagsúil:

 • Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2013
  The Galleon Restaurant
 • Miondíol, urraithe ag Galway Bay FM
  McCambridge’s
 • Turasóireacht & Fáilteachas, urraithe ag Fáilte Ireland
  The Galleon
 • Seirbhísí, urraithe ag Snap Galway
  Colette Kelly Optometrist
 • Comhlachtaí Eile, urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
  Ionad na Faiche Móire

Ag labhairt di thar cheann na Moltóirí, dúirt Áine Ní Chiaráin, saoririseoir agus ball de Bhord Fhoras na Gaeilge, go bhfuil “an-iarracht déanta ag na gnólachtaí seo agus tá céimeanna dearfacha tógtha acu i gcur chun cinn na Gaeilge laistigh d’achar gairid ama. Léirigh iad siúd a chur isteach ar an nGradam cheana, an tiomantas atá acu chomh maith d’úsáid na Gaeilge trí í a shní isteach in aon fhorbairtí nua sa ghnó. Comhghairdeas leo go léir.”

Dúirt Cathaoirleach Gaillimh le Gaeilge, Iognáid Ó Muircheartaigh, “Molaim na hiarrachtaí agus an infheistíocht atá déanta agaibh agus an tiomantas atá léirithe agaibh chun an Ghaeilge a shní isteach i bhur ngnólachtaí. Tá bhur gcuid oibre tábhachtach mar tá sibh ag baint úsáide as ceann de na hacmhainní eacnamaíocha agus cultúrtha is nádúrtha atá ag Gaillimh gur fiú breis agus €136 milliún gach bliain do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe, is í sin an Ghaeilge.”

Lean an Gradam arís i mbliana leis an struchtúr nua rathúil de cheithre chatagóir a seoladh an bhliain seo caite. Ag an ócáid, d’fháiltigh Gaillimh le Gaeilge roimh urraí nua chuig an nGradam; Aró - Forbairt Gnó Idirlíne agus ghlac siad buíochas freisin le galway.com as a gcomhoibriú in ullmhú físeáin den ghearrliosta, gné a chuireann go mór leis an nGradam i mbliana. Tá na físeáin le fáil ar www.gleg.ie.

©Foilsithe ar Gaelport.com 22 Aibreán 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Scoláireachtaí Gaeltachta le Daltaí na Gaeilge

Scéim Teanga úr d’OÉ Gaillimh

Féile Idirnáisiúnta Filíochta Bhéal na mBuillí

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeLe Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214