An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An Ghaeilge neamhriachtanach do 94% den Státchóras

An Ghaeilge neamhriachtanach do 94% den Státchóras

Mhol an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin T.D. an tseachtain seo caite go bhfaighfí réidh leis an gcóras a thugann marcanna bónais dóibh siúd a thugann faoi scrúduithe earcaíochta an státchórais trí Ghaeilge. 


Glacadh leis an moladh seo chun deireadh a chur leis an 6% breise d’iarrthóirí Gaeilge ag cruinniú comh-aireachta na seachtaine seo caite, ar an ábhar nach bhfuil ag éirí leis an gcóras seo an Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den státchóras.  

Bíodh is go bhfuil cinneadh glactha chun fáil réidh leis an gcóras reatha, níl eolas cruinn ar fáil go fóill maidir le pé córas a thiocfaidh ina áit.  Tuigtear gurb é atá ar intinn ag an Aire Howlin T.D. ná go gcuirfí coinníoll i bhfeidhm ar pholasaithe earcaíochta an státchórais a chinnteoidh go mbeidh ar a laghad 6% d’fhoireann nua earcaithe an státchórais inniúil sa Ghaeilge, go gcuirfí na daoine seo ar phainéal ar leith, agus go mbainfí úsáid as an bpainéal seo chun poist atá riachtanais na Gaeilge luaite leo a líonadh.

 

“Céim ar gcúl eile ón Rialtas” atá ráite ag Conradh na Gaeilge mar gheall ar an gcinneadh seo, agus dúirt Uachtarán na heagraíochta sin, Donnchadh Ó hAodha: “In ionad a bheith uaillmhianach, cróga agus an rud ceart a dhéanamh tá an Rialtas chun an tseirbhís Ghaeilge ón Stát do phobal na Gaeilge agus Gaeltachta a lagú níos mó. Conas  gur féidir a rá go bhfuil seo ag teacht le Straitéis an Rialtais don Ghaeilge 2010-30”.

Gníomh Athchothromaithe

Deir Kevin De Barra, Stiúrthóir ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, “Bhí deis ag an Rialtas breathnú ar an soláthar reatha de sheirbhísí Gaeilge, anailís a dhéanamh air seo, agus plean a chur sa siúl chun dul i ngleic lena laghad Gaeilgeoirí is atá ar fáil sa státchóras faoi láthair.  Sa Roinn Oideachais agus Scileanna, mar shampla, tá níos lú ná 1.5% den fhoireann inniúil sa Ghaeilge, agus caithfear gníomh athchomraithe a ghlacadh thar tréimhse ama chun seo a chur ina cheart”. 

Dar le De Barra: “Ní fios cén taighde atá laistiar den figiúr de 6% seo ach níl sa chóras nua seo ach sop in áit na scuaibe.  Ní chosnódh an gníomh athchomraithe seo pingin rua ar an Stát, ach chinnteodh sé go mbeadh an cumas ag an státchóras chun seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil.  Ní hamháin go bhfuil an deis seo caillte ag an Rialtas, ach go bhfuil teachtaireacht á chur trasna go bhfuil siad sásta go mbeadh 94% den státchóras gan inniúlacht i bPríomhtheanga Oifigiúil na tíre.  Anuas air seo, ní bheidh aon spreagadh dóibh siúd a thuilleadh atá fostaithe cheana féin sa chóras chun cur lena gcuid Gaeilge”.

Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, lár-chomhairle phobal na Gaeilge ag moladh don Aire Howlin T.D. athbhreithniú a dhéanamh ar an gceist seo, agus beidh cruinniú práinne ar an ábhar seo á éileamh láithreach.   


©Foilsithe ar Gaelport.com 5 Samhain 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada - a deir an Coimisinéir Teanga

As na Nuachtáin: Extra marks for Civil Service exams in Irish abolished

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214