An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An leabhar An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc le buachan

An leabhar An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc le buachan

An tseachtain seo beidh an leabhar An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc a d’fhoilsigh Cois Life le bronnadh ar dhuine amháin, níl ort ach an cheist shimplí seo ag deireadh an ailt a fhreagairt chun a bheith san iomaíocht don duais.


Tá an leabhar seo úsáideach do mhic léinn bunchéime agus iarchéime.

Sraith alt cuimsitheach ó pheann 14 údar ar ghnéithe éagsúla den tsochtheangeolaíocht atá sa leabhar áirithe seo.  Bainfidh scoláirí bunaithe agus mic léinn úra araon taitneamh agus tairbhe as an saothar ildánach seo.

Téacs ilúdar é seo, ina bpléitear príomhghnéithe na sochtheangeolaíochta, agus suíomh na Gaeilge sa chomhthéacs idirnáisiúnta min léinn. Téann na téacsanna i ngleic leis an mbunábhar teoiriciúil agus leis an taobh feidhmiúil sa réimse: an éagsúlacht, na pobail urlabhra, an antraipeolaíocht teanga, an t-ilteangachas, malartú teanga, códmheascadh agus criólú, coincheapa na pleanála teanga, caighdeán agus caighdeánú, stádas reachtúil na Gaeilge sa tír, an Ghaeilge sa chóras oideachais, sainiú na Gaeltachta, ceist na féiniúlachta agus an dearcadh náisiúnta, na meáin agus na heagrais teanga.

Ar na húdair tá: Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain, Máirtín Ó Murchú, Brian Ó Curnáin, Steve Coleman, Conchúr Ó Giollagáin, Brian Ó Catháin, Siobhán Ní Laoire, Helena Ní Ghearáin, Pádraig Ó Laighin, Muiris Ó Laoire, John Walsh, Pádraig Ó Riagáin, Peadar Ó Flatharta agus Iarfhlaith Watson.
Tá an leabhar ar fáil i bhfoirm ríomnhleabhair chomh maith (don kindle ó Amazon agus i bhfoirm epub ón iliomad díoltóirí ríomhleabhar).

Ceist na seachtaine seo:

Cé a d’fhoilsigh an leabhar An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc ? 

a) Coiscéim
b) Futa Fata     
c) Cois Life 
d) An Gúm

Seol freagraí agus d’ ainm chuig duais@comhdhail.ie roimh mheán lae, Dé Céadaoin, 29 Bealtaine 2013 agus bíodh na focail “Comórtas Gaelport” mar ábhar an ríomhphoist.
 
Comhghairdeas le Roibeárd Mac Cathmhaoil a bhuaigh cóip den dlúthdhiosca gleoite ‘Teanga na nGael’ leis an amhránaí Gráinne Holland as iarthar Bhéal Feirste san eagrán seo caite.

Orduithe: www.coislife.ie nó, más siopa atá i gceist, tríd Áis ach glaoch a chur ar (01) 6616522 nó ríomhphost chuig ais@forasnagaeilge.ie.

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 21 Bealtaine 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Bewley’s @ 6 Ciarán Ó Gealbháin and Dónal Clancy

Uachtarán Nua ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Ceardlanna físealaíona trí Gaeilge á reáchtáil ag Cló: Ceardlann na gCnoc

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214