An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

An tua le titim ar iriseoireacht scríofa na Gaeilge

An tua le titim ar iriseoireacht scríofa na Gaeilge

Ag cruinniú de Bhord Fhoras na Gaeilge ar an 28 Feabhra 2014, ar mholadh ón gCoiste Nauachtán agus Irisí, glacadh an cinneadh deireadh a chur leis an maoiniú reatha do na hirisí Feasta, An tUltach, agus NósMag agus leis na láithreáin ghréasáin Gaelport.com, Beo.ie agus Saol.ie.


Tiocfaidh deireadh le maoiniú na n-irisí agus na láithreáin ghréasáin seo ar 30 Meitheamh 2014, agus níl aon nod tugtha ag Foras na Gaeilge an mbeidh aon tseirbhís eile le teacht ina n-áit, nó an mbeidh aon scéim mhaoinithe eile á chur ar fáil ionas go mbeidh deis ag na seirbhísí leanúint ar aghaidh faoi mhúnla maoinithe eile.

Tháinig an scéal seo aniar aduaidh orthu siúd a chuireann na seirbhísí seo ar fáil, agus is trí ghlaoch teileafóin tráthnóna Dé Máirt seo caite a cuireadh an scéal in iúl dóibh.  Níl scríofa go fóill ag Foras na Gaeilge chuig gach dream chun an scéal oifigiúil a chur in iúl.  

Ní fios an cinneadh é seo a rinneadh go tobann, nó ar phlé an Bord an féidearthacht seo go rialta roimhe seo, ó tharla nach bhfuil miontuairiscí ó chruinnithe an Fhorais curtha in airde ar a suíomh acu le seacht mí. 

Tá roinnt de na seirbhísí seo iontach rathúil faoi láthair.  Faigheann an suíomh seo, Gaelport.com, breis agus 1,000,000 amas sa bhliain, agus tá 7,000 síntiúsóir cláraithe dá ríomhirisí, agus is iomaí duais agus gradaim atá bainte amach ag Gaelport le blianta. 

Is iad Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge a riarann príomhshuíomh eolais na Gaeilge, Gaelport.com.  Dúirt Kevin De Barra, Stiúrthóir na Comhdhála: “Nuair a fógraíodh i mí Eanáir go mbeadh Foras na Gaeilge ag cur deireadh le maoiniú na Comhdhála, thuigeamar go mbeadh orainn ár bhfoireann a ligean chun siúl.  Bhíomar den tuairim go mbeadh an deis againn na tionscadail atá faoinár gcúram, ar nós Gaelport.com, a thabhairt ar lámh do dhream éigin eile ionas go leanfadh an tseirbhís don phobal, ach faraor, leis an bhfógra is déanaí seo, tá sé doiléir an mbeadh sé sin inghlactha fiú.  Cuireann sé an-bhuairt orm go bhfuil gach suíomh agus gach iris Ghaeilge i mbaol anois, agus nach bhfuil aon eolas tugtha faoi cén straitéis nó cén phlean atá ann do thodhchaí na hiriseoireachta scríofa”. 

I ráiteas atá eisithe ag Eagarthóir na hirise Feasta, Pádraig Mac Fhearghusa, deir sé: “Caithfear a bheith imníoch faoi thodhchaí na hirise, mar níl sé indéanta iris liteartha nó staire cosúil le Feasta a reáchtáil ar bhonn gnó i nGaeilge nó i mBéarla. Níl brabús le déanamh ar ghearrscéalta, filíocht agus léirmheasanna leabhar a chur i gcló, dá riachtanaí seirbhís dá leithéid. Is gá deontas”.

I mí Feabhra 2013, cuireadh deireadh le maoiniú an nuachtáin Gaelscéal, nuair a chinn Bord Fhoras na Gaeilge nach raibh dóthain díolaíochta ag an nuachtán chun luach ar airgead a sholáthar.  I mí na Nollag 2013, d’fhógair Foras na Gaeilge scéim nua chun maoiniú a chur ar fáil do nuachtán seachtainiúil Gaeilge ar líne.  Níl toradh na scéime sin fógartha go fóill, agus san idirthréimhse tá breis agus bliain caite ó bhí nuachtán Gaeilge ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

© Gaelport.com 10 Márta 2014

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

As na Nuachtáin: A monument to our national failure

As na Nuachtáin: Irish was path to a job for life

As na Nuachtáin: Irish language under threat

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214