An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Buiséad 2013: Ciorruithe de 5% i ndán do Roinn na Gaeltachta

Buiséad 2013: Ciorruithe de 5% i ndán do Roinn na Gaeltachta

Agus an Aire Airgeadais Michael Noonan ag fógairt Buiséad 2013 inniu, déanann Gaelport.com achoimre ar na hathruithe caiteachais atá i ndán do chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta don bhliain seo chugainn.


Ar fhógairt Buiséad 2012, deir an tAire Stáit Gaeltachta, Dinny McGinley, TD: “Cé go raibh sé riachtanach laghdú a dhéanamh ar bhuiséad na Roinne trasna an bhoird, tá mise dóchasach go mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar ár gcuid tosaíochtaí a chomhlíonadh taobh istigh den soláthar.”

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
Beidh €222M ar fáil don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta mar chaiteachas reatha don bhliain 2013, mar aon le €38M de chaiteachas caipitil.

Tá fógartha inniu go mbeidh sábháil de €1.5M le déanamh ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta sa bhliain 2013 trí athbhreithniú a dhéanamh ar scéimeanna, ar struchtúir agus ar eagraíochtaí.

Tá beartaithe go mbeidh €2M le sábháil faoin gComhoibriú Thuaidh/Theas sa bhliain 2013, ach is le cead na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas amháin ar féidir seo a bhaint amach.

Tá buiséad don Ghaeltacht agus do na hOileáin laistigh den Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ciorruithe de bhreis agus 4%, ó €35,853,000 go dtí €34,290,000 agus buiséad caipitil na Roinne seo don Ghaeltacht íslithe de 10% ó €8,927,000 go dtí €8,077,000.
Luaitear i gcáipéisí an lae inniu freisin go dtacófaí leis an Straitéis 20 Bliain na Gaeilge agus go soláthrófaí na torthaí ar féidir a bhaint amach.

Údarás na Gaeltachta

Beidh Cathaoirleach agus Bord nua-ainmnithe Údarás na Gaeltachta sásta nár tháinig aon laghdú ar Bhuiséad Caipitil an Údaráis i mbliana, agus go deimhin go bhfuil sin ardaithe i mbliana de 1%, ó €5,938,000 sa bhliain 2012, go dtí €6,000,000 don bhliain 2013.

Cé go gcuirfear fáilte roimh an fhógra seo, sa mhéid is nach ciorrú atá á fhógairt, tá na figiúirí seo an-éagsúil ón €26.5M a bhí ar fáil don Údarás sé bliana ó shin. In ainneoin go bhfuil buiséad caipitil an Údaráis tite an oiread sin le blianta beaga anuas, meabhraítear i dTuarascáil Caiteachais 2013 tiomantas an Rialtas don Ghaeltacht agus do chur chun cinn na fostaíochta sna ceantair Ghaeltachta.

Sa bhliain 2012, le hachtú Acht na Gaeltachta laghdaíodh líon na gComhaltaí ar Bhord Údarás na Gaeltachta, ó 20 go dtí 12 Comhalta, agus bronnadh feidhmeanna teangeolaíocha ar Údarás na Gaeltachta sa bhreis ar a gcuid feidhmeanna fiontraíochta chun spriocanna na Straitéise 20 Bliain a bhaint amach do cheantair Ghaeltachta faoi dhá chlár éagsúil, An Clár Tacaíochta Teaghlaigh agus An Próiseas Pleanála Teanga. Ní fios go fóill an mbeidh aon mhaoiniú breise á chur ar fáil faoi bhuiséad reatha an Údaráis chun tabhairt faoi na feidhmeanna nua seo a chomhlíonadh. 

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge

Déantar páirtchistiú ar Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge le fáltais ón gCrannchur Náisiúnta. Is é aidhm an chláir chistithe seo cúnamh airgeadais a chur ar fáil do réimse eagraíochtaí agus gníomhaíochtaí a thacaíonn le cur chun cinn na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. I measc na n-eagraíochtaí a fhaigheann cistiú bliantúil tá Taibhdhearc na Gaillimhe; Gaillimh le Gaeilge; Gnó Mhaigh Eo; agus Gael Taca. Tá maoiniú na ciste seo íslithe de 25% don bhliain 2013, ó €200,000 go dtí €150,000.

Ráiteas an Aire Stáit Gaeltachta

Dúirt an tAire Stáit: “San iomlán, beidh beagnach €57m le caitheamh ag mo Roinnse in 2013 ar ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán, lena n-áirítear an Foras Teanga. Cé go raibh sé riachtanach laghdú a dhéanamh ar bhuiséad na Roinne trasna an bhoird, tá mise dóchasach go mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar ár gcuid tosaíochtaí a chomhlíonadh taobh istigh den soláthar.”

Dúirt an tAire Stáit go gcreideann sé go bhfuil soláthar dóthanach curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta, d’Oifig an Choimisinéara Teanga agus don Fhoras Teanga, lena n-áirítear Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise, chun cur ar a gcumas a gcuid feidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh le linn 2013.

Beidh tuilleadh eolais ar na nithe thuas agus ar impleachtaí eile Buiséad 2013 ar chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta ar fáil ar Gaelport.com sna laethanta romhainn. 

 

©Foilsithe ar Gaelport 5 Nollaig 2012

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Aip úr eile don óige seolta ag TG4

Deiseanna do ghnólachtaí na Gaillimhe- Gradaim Ghaillimh le Gaeilge

Treoirlínte Eorpacha ar Stíl sa Ghaeilge foilsithe

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214