An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Clár Chomhdháil Idirnáisúnta ar Chearta Teanga seolta

Clár Chomhdháil Idirnáisúnta ar Chearta Teanga seolta

Ní fada go bhfáilteoidh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, roimh choimisinéirí teanga idirnáisiúnta i mBaile Átha Cliath a bheidh ag malartú eolais le linn Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chearta Teanga.


Tá deich mbliana caite ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) agus faoi láthair tá an reachtaíocht sin á hathbhreithniú. I rith na Comhdhála seo, a bheidh ar siúl idir 23 agus 25 Bealtaine, tabharfar deis do choimisinéirí teanga as gach cearn den domhan teacht le chéile le dea-chleachtas a roinnt, eolas a mhalartú, agus plé a dhéanamh ar na ceachtanna atá foghlamtha i réimse na dteangacha.

Deis foghlama a bheidh ann chomh maith ó thaobh beartais agus cleachtais de agus breathnófar ar staid na Gaeilge sa Ghaeltacht i láthair na huaire i gcomhthéacs úr, idirnáisiúnta.

Is ar an Aoine, 24 Bealtaine in Óstan Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2 ó 9.00am go 5.30pm a bheidh príomh-imeachtaí poiblí na Comhdhála ar siúl. Roinnfear tuairimí éagsúla ar dhea-chleachtas thar ceithre sheisiún ina ndéanfaidh ionadaithe ó thíortha éagsúla roinnt cainte os comhair slua.

Sa chéad seisiún a bheidh faoi chathaoirleacht an Ollaimh Rob Dunbar, as Albain cloisfear ó Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, Ceanada, Graham Fraser, Rafael Ribó Ombudsman na Catalóinise agus Mxolisi Zwane Príomhfheidhmeannach, Bord Teanga na hAfraice Theas.

Ina dhiaidh sin, sa dara, tríú agus ceathrú seisiún cloisfear ó Meri Huws Coimisinéir Teanga na Breataine Bige; Malin Brännkärr Comhairleoir speisialta ar chearta teanga, Roinn Dlí agus Cirt na Fionlainne; Michel Carrier Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, New Brunswick; Seán Ó Cuirreáin An Coimisinéir Teanga, Éire; François Boileau Coimisinéir do Sheirbhísí Fraincise, Ontario; Sandra Inutiq An Coimisinéir Teanga, Nunavut agus Slavisa Mladenovic Coimisinéir Teanga na Cosaive.

Ansin ag 4.15pm, tabharfaidh An tOllamh Colin Williams, Ollscoil Caerdydd, tuairisc ar 4 sheisiún na comhdhála agus é ag tarraingt na dtéamaí agus na n-ábhar le chéile ar léiríodh spéis chomhchoiteann iontu. Seolfar freisin “From Act to Action” – staidéar ar reachtaíocht teanga in Éirinn, sa Bhreatain Bheag agus sa Fhionlainn.

Beidh fáilte roimh cheisteanna ón lucht féachana le linn seisiúin plé oscailte ina mbeidh cainteoirí an lae i láthair. Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar clár na Comhdhála anseo agus ní mór clárú don lá trí ríomhphost a chur chuig eolas@coimisineir.ie. Beidh táille clárúcháin €15 le híoc ar an lá.

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 7 Bealtaine 2013

Seans go mbeidh spéís agat sna scéalta a leanas:

Imní léirithe maidir le todhchaí Choláiste Chineál Eoghain, Dún na nGall

Fáilte curtha ag eagrais Ghaeilge roimh Fhochoiste Dála dírithe ar an nGaeilge

Seirbhísí Gaeilge na Roinne Airgeadais: Tuairimí an phobail á lorg

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge



le Sibéal Davitt, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí




© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214