An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Comhdháil Bhliantúil Gaelscoileanna

Comhdháil Bhliantúil Gaelscoileanna

Ó fhianaise go barr feabhais’ le plé ag lucht na gaelscolaíochta ar 22 agus 23 Samhain 2013.


Reáchtálfar Comhdháil Bhliantúil Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. & Gaelscoileanna Teo. in Óstán Johnstown House, An Bóthar Buí, Co. na Mí ar an Aoine agus an Satharn, 22 agus 23 Samhain 2013.

Is comhdháil bhliantúil í seo a dhíríonn ar gach duine atá bainteach leis an scolaíocht lán-Ghaeilge, múinteoirí agus príomhoidí na scoileanna ag an mbunleibhéal agus iar-bhunleibhéal go háirithe. 

Reáchtáiltear léachtaí, grúpaí sainspéise agus ceardlanna le linn an deireadh seachtaine agus bíonn an-tóir ar na imeachtaí na comhdhála gach bliain.

Cúis mhór cheiliúrtha is ea comhdháil na bliana seo mar gheall go mbeidh Gaelscoileanna Teo. ag comóradh 40 Bliain agus cuirfear fáilte roimh aoi an-speisialta go deo, Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn, ar Dé hAoine le tús a chur leis an deireadh seachtaine ceiliúrtha.

Beidh léachtaí éagsúla á dtabhairt i rith an deireadh seachtaine mar aon le seisiúin chainte agus grúpaí sainspéise a dhíreoidh ar réimsí éagsúla den chóras oideachais in Éirinn.

Cuirfear tús leis an bplé maidin Aoine, 22 Samhain, nuair a dtabharfaidh an tOllamh Alison Henry as Ollscoil na Ríona, Béal Feirste Léacht na Comhdhála dhíreoidh  ar cheisteanna reatha oideachais. 

Pléifidh ionadaithe ón Roinn Oideachais & Scileanna mórcheisteanna an lae agus reáchtálfar ceardlanna ar an bpleanáil teanga, uimhearthacht agus litearthacht agus an tumoideachas agus tráthnóna Aoine, díreoidh na grúpaí sainspéise ar ábhair éagsúla idir thrialacha caighdeánaithe matamaitice, cumas margaíochta scoileanna, tionchar chóras na bpainéal agus oideachas dátheangach sna naíonáin.

Leanfar leis an bplé ar an Satharn le ‘dlí an teaghlaigh sa chomhthéacs scoile’ mar mhórthéama an lae agus cuirfear deireadh leis an gcomhdháil Cruinniú Cinn Bhliana Ghaelscoileanna Teo.

Is féidir gach eolas maidir leis an gcomhdháil agus sonraí clárúcháin a fháil ag www.gaelscoileanna.ie.

©Foilsithe ar Gaelport.com 25 Deireadh Fómhair 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

ESG pléite sa Dáil

Modh úrnua tacú leis na Naíonraí

Tairbhe na Gaeilge á phlé i gCúige Mumhan

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214