An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta

Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta

Reáchtálfar Comhdháil Chomhairle na Gaelscolaíochta ar an Aoine, 15 Márta 2013 i gColáiste Feirste i mBéal Feirste.


Tá an saghas seo do chomhdháil bhliantúil á heagrú ag Comhairle na Gaelscolaíochta, an grúpa comhairleach ar son na Gaelscolaíochta i dTuaisceart Éireann, le dhá bhliain déag anois.

Is ceann de na comhdhálacha is mó den chineál seo ar oileán na hÉireann í, a mheallfaidh toscairí as Gaelscoileanna ó thuaidh agus ó dheas agus as cuid mhór eagraíochtaí Gaeilge eile, idir chultúrtha agus oideachasúla.

Gabháil na Gairmiúlachta téama na bliana seo agus beidh réimse leathan cainteoirí agus ceardlann acu ar ghnéithe éagsúla ábhartha, go háirithe ó earnáil na Gaelscolaíochta í féin.

Arís i mbliana beidh réimse leathan ceardlann phraiticiúil ar siúl, beidh siad curtha i láthair ag daoine éagsúla, múinteoirí agus saineolaithe eile. ina measc. I rith an lae déanfar plé ar ábhair éagsúla idir fhorbairt teanga is dátheangachas sa Ghaeloideachas.

Déanfaidh an Dr Micheál Ó Duibh, Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta comhdháil na bliana seo a oscailt go hoifigiúil agus ansin leanfar le cur i láthair agus cainteanna éagsúla i rith an lae.

I measc na n-aoichainteoirí beidh Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge Julian de Spáinn agus beidh seisean ag cur síos ar ‘Bhliain na Gaeilge’ agus déanfaidh Príomhoide Choláiste Feirste Micheál Mac Giolla Gunna cur síos ar Choláiste Feirste.

I measc na ndaoine eile a bheidh ag caint, beidh An Dr Máire Ní Ríordáin ó Ollscoil na Gaillimhe ag caint ar fheabhsú na matamaitice sa Ghaelscolaíocht, beidh Pavel Iosad agus an tOllamh Alison Henry, School of Communications, Ollscoil Uladh ag caint ar na buntáistí a bhaineann le dátheangachas sa Ghaeloideachas agus déanfaidh Eibhlín Mhic Aoidh ó Choláiste Mhuire cur síos ar an taighde úr atá déanta aici ar an mheasúnú sa seomra ranga.

Anuas air seo beidh dhá sheisiún ar leith ann do ghobharnóirí Gaelscoile agus cúrsa lae teanga do chúntóirí ranga na hearnála i gcomhar le Coláiste Ollscoile Naomh Muire.

Beidh An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna, i bPoblacht na hÉireann ag glacadh páirt in imeachtaí an lae chomh maith agus beidh ionchur ó iondaithe CCEA, An tÁisaond Lán-Ghaeilge, An Múinteoir Comhairleach ar an Litearthacht, BOLI agus ó thionscadail úra Chomhairle na Gaelscolaíochta-cúrsaí óige agus an tionscadal trasphobail ‘Le Chéile Trí Chultúr’.

Mar aon le cainteanna beidh ceardlann ar áiseanna nua drámaí, scéalta traidisiúnta, leabhair mhóra le ceol agus áiseanna eile ar líne le deis ag múinteoirí páirt a ghlacadh i gceardlann le Jacqueline De Brún, Comhairleoir Oideachais, An tÁisaonad Lán-Ghaeilge agus beidh ceardlann dar teideal Ag Spreagadh na Scríbhneoireachta Cruthaithí sa Seomra Ranga le Fionnuala Uí Mhealláin, Scoil an tSleibhe Dhuibh.

Ní foláir do mhúinteoirí a bheith cláraithe roimh ré chun freastal ar an gComhdháil seo.

Tuilleadh eolais: Tarlach Mac Giolla Bhríde, Comhordaitheoir na Comhdhála

T: + 0044 (0) 28 90 321475 / R: tmacgiollabhride@comhairle.org.

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 12 Márta 2013

Seans go mbeidh suim agat sna scéalta a leanas:

3 lá fágtha go dtí spriocdháta Chomórtas Filíochta an Choirnéil Eoghain Uí Néill

Cláir Oideachais le craoladh ar TG4

Seachtain na Gaeilge 2013 faoi lán seoil

 

Lean an scéal seo agus @gaelport ar Twitter: #Gaeilgele Brígíd Ní Ghríofa, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214