An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Corn Uí Néill ag filleadh go hAlbain arís

Corn Uí Néill ag filleadh go hAlbain arís

Bhí oíche den scoth d’fhilíocht Ghaeilge agus Gàidhlig na hAlban agus fuaim bhinn na cláirsí le cloisteáil in Ionad Cois Teallaigh san ardchathair tráthnóna Dé hAoine seo caite, nuair a bronnadh Corn an Choirnéil Eoghain Uí Néill ar Sandaidh NicDhòmhnaill as Albain.


Ba é an scríbhneoir, staraí liteartha agus craoltóir iomráiteach Alan Titley a bhí ina fhear an tí ag an ócáid.  Tá an comórtas dátheangach seo á reáchtáil ó bhí 2008 ann in onóir An Choirnéil Eoghain Uí Néill, fear a chaith tamall fada de bhlianta ag obair le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus bhunaigh sé an malartú cultúrtha seo chun an gaol idir filí Gaeilge na hÉireann agus filí Gàidhlig na hAlban a fhorbairt.

Bhronn gariníon An Choirnéil Uí Neill Dani Ní Ghríofa Corn a seanathair ar Sandaidh NicDhòmhnaill as Oileán Uibhist a Deas ó dhúchas.  Bhuaigh Sandaidh lena dán ‘Na Fir-Chlis’.  Is é seo an dara huair le Albanach an corn seo a bhuachan le cúpla bliain anuas.  D’éirigh leis an bhfile Albanach Niall Gordon Corn Uí Neill a thabhairt leis thiar sa bhliain 2008.

Ag í ag cur síos ar an dán le linn na hócáide oíche Dé hAoine seo caite i gCois Teallaigh dúirt Sandaidh gurbh iad ‘Na Gealáin Thuaidh’ mar aon le béaloideas ón leabhar ‘Gaelic Words and Expressions from South Uist’ leis an Athair Ailean Domhnallach a bhí mar inspioráid aici nuair a chuir sí peann le par agus an dán buacach seo a scríobh an chéad lá. Bhí sí an-bhródúil as an gcorn a ghlacadh agus dúirt sí gur bhain sí an-sult as an oíche speisialta d’fhilíocht.

Chuir 49 file isteach ar an gcomórtas i mbliana, 94 dán san iomlán, agus ní raibh ach 8 ndán le don ghearrliosta.  Ba sé dhán Ghaeilge agus dhá dhán i nGàidhlig na hAlban a bhí ar an ngearrliosta oíche Dé hAoine seo caite.

I gcuideachta Sandaidh NicDhòmhnaill ba iad na filí Colette Nic Aodha, Crìsdean MacIlleBhàin, Kaarina Hollo, Marcus Mac Conghail, Mícheál Ó Ruairc, Simon Ó Faoláin agus Tadhg Ó Dúshláine a ainmníodh ar an ngearrliosta agus bhí ardchaighdeán filíochta le cloisteáil uathu uile ar an oíche agus a scéal iontach féin le hinsint ag gach dán.

Ba í an file aitheanta Celia de Fréine agus an tOllamh Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath Máire Ní Annracháin, bean atá an-chur amach aici ar shaothar an fhile Albanaigh, Somhairle MhicGill-Eain, a bhí mar mholtóirí ar an gcomórtas i mbliana agus bhí cinneadh deacair le déanamh acu ar an oíche gan dabht.

Bhí an lucht féachana curtha faoi gheasa ag amhráin ar nós Dónal Óg agus ceol an chruit ón gceoltóir agus amhránaí aitheanta Síle Denvir ón ngrúpa Líadan.

Mar aon le Corn Uí Néill na bliana seo a chrochadh léi bronnadh duaischiste de €500 ar Sandaidh NicDhòmhnaill chomh maith.

Ba mhian le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge buíochas a ghlacadh leis an 49 fíle a sheol a saothar ar aghaidh againn do chomórtas na bliana seo agus ar ndóigh leis na filí ar fad ar éirigh leo an gearrliosta a bhaint amach agus a bhí inár gcuideachta oíche Dé hAoine.

©Foilsithe ar Gaelport.com 15 Aibreán 2014

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh bronnta ar Tesco Gaillimh

Doire ag ullmhú don Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach

Gearrliosta na nGradam Cumarsáide Fógartha

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214