An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta

Cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta

Ag cruinniú de Bhord Údarás na Gaeltachta sa Rinn i nGaeltacht na nDéise inniu ( 31 Bealtaine), chas comhaltaí an Bhoird le baill de Choiste Áitiúil agus Choiste Náisiúnta Chómortas Peile na Gaeltachta.


Mhol an Bord an obair iontach atá déanta ag an gCoiste Áitiúil agus iad ag ullmhú don Chomórtas Peile atá ar siúl sna Déise an deireadh seachtaine seo.

An Gradam Aitheantais - Lóchrann

Bhronn Bord an Údarais an gradam aitheantais, Lóchrann, ar Choiste Náisiúnta Chomórtas Peile na Gaeltachta.

Is buan-ghradam é Lóchrann a dhéanfar a bhronnadh go bliantúil as seo amach ar aíonna faoi leith mar aitheantas speisialta dá bhfuil bainte amach acu ó thaobh cúrsaí spóirt a chur chun cinn sa Ghaeltacht.  

Is é Údarás na Gaeltachta urraí an ghradaim agus cuirfidh an tÚdarás an gradam ar fáil don Choiste Náisiúnta le  bronnadh go bliantúil le linn an Chomórtais.

Coiste Pleanála Teanga an Údaráis

Tugadh le fios dá chomhaltaí gur tionóladh an chéad chruinniú de Choiste Pleanála Teanga an Údaráis an lá roimh ré. Cuireadh an Coiste Pleanála Teanga i gceann a chéile le plé agus moltaí a dhéanamh i leith ghníomhaíochtaí pleanála teanga sa Ghaeltacht.

Tuairiscíodh gur fháiltigh an Coiste Pleanála Teanga roimh chinneadh atá déanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun athbhreithniú a dhéanamh ar an soláthar oideachais trí Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta.

Mar chuid den athbhreithniú seo déanfar na roghanna éagsúla maidir le soláthar oideachais trí Ghaeilge a bheidh ag teacht le riachtanais na bpobal Gaeltachta agus le riachtanais phleanála na gceantar Gaeltachta de réir Acht na Gaeltachta 2012 a aithint.

I bhfianaise an fhógra sin, aontaíodh go gcuirfeadh an tÚdarás aighneacht chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le téarmaí tagartha an athbhreithnithe.

Cúrsa Ard-Dioplóma i Léiriú Teilifíse

Cheadaigh Bord an Údaráis maoiniú d’ Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus do Nemeton Teo chun cúrsa Ard-Dioplóma i Léiriú Teilifíse a reáchtáil sa Rinn don bhliain acadúil 2013/14.

Tá an cúrsa seo á reáchtáil ó 2006 agus tá beagnach leath de chéimithe an chúrsa seo fostaithe san earnáil chlosamhairc ar fud na Gaeltachta.

© Foilsithe ar Gaelport.com 31 Bealtaine 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

A Comórtas like no other

Comórtas Peile na Gaeltachta

Club siúlóide na féile

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge


le Eva Ní Shúilleabháin, Intéirneach le Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214