An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Fáilte curtha ag eagrais Ghaeilge roimh Fhochoiste Dála dírithe ar an nGaeilge

Fáilte curtha ag eagrais Ghaeilge roimh Fhochoiste Dála dírithe ar an nGaeilge

Tá fógartha go gcuirfear fochoiste Dála nuabhunaithe in áit go luath ag a mbeidh an Ghaeilge ina hiomláine mar thosaíocht.


Feidhmeoidh an fochoiste faoin gComhchoiste um Chomhshaol, Iompar, Cultúr agus Gaeltacht agus is ar staid ghnéithe uile na Gaeilge a bheidh sé dírithe le béim ar leith ar chur i bhfeidhm ghealltanais na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Ag Tóstal na Gaeilge a d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i mí Feabhra 2013, léirigh pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta an-díomá maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain agus cuireadh i leith an Rialtais nach raibh freagracht ar bith á ghlacadh maidir leis an Straitéis féin, nó le ceisteanna móra eile na Gaeilge. Ag eascairt as leithéidí Thóstal na Gaeilge, agus cruinnithe poiblí eagraithe ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta, chuir pobal na Gaeilge teachtaireacht láidir in iúl don Rialtas, is é sin nach leor na gníomhartha reatha ón státchóras i leith na Gaeilge.

Chuir Conradh na Gaeilge fáilte roimh bhunú an fhochoiste an tseachtain seo caite. Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Tá deis an-mhaith ag an bhfochoiste seo éisteacht leis na páirtithe leasmhara ar fad go mba chóir go mbeadh ionchur acu sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 agus, mar a rinneadh mar chuid den chomhairliúchán ar an Straitéis roimhe seo, b’fhiú don fhochoiste éisteacht a chur ar bun sa Ghaeltacht chomh maith.”

“Céim réamhghníomhach” atá tugtha ar bhunú an fhochoiste úir ag Kevin De Barra, Stiúrthóir ar lár-chomhairle phobal na Gaeilge, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, agus dúirt “Bhraith pobal na Gaeilge nach raibh an Rialtas ag tabhairt aird ar bith orthu le cúpla bliain anuas – tá moill ar fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain, tá moill ar an Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus ní fios cá seasann todhchaí na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Tabharfaidh an fochoiste seo deis don Rialtas scagadh ceart a dhéanamh ar na saincheisteanna tábhachtacha seo, agus déanfaidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge cinnte go dtabharfar aghaidh ar bhuairt an phobail.”

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 7 Bealtaine 2013

Seans go mbeidh spéís agat sna scéalta a leanas:

Seirbhísí Gaeilge na Roinne Airgeadais: Tuairimí an phobail á lorg

Riachtanais na Gaeilge san Oideachas le plé ag Comhdháil COGG

Aiseolas maidir le Béaltriail na hArdteiste á lorg ag an CNCM

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilgele Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214