An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh bronnta ar Tesco Gaillimh

Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh bronnta ar Tesco Gaillimh

Bhronn Méara Chathair na Gaillimhe, Pádraig Conneely, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2014 ar Tesco Gaillimh, ag searmanas speisialta in Óstán Chuan na Gaillimhe, Bóthar na Trá ar an Déardaoin 10 Aibreán 2014.


Sprioc an chomórtais ná comhlachtaí áitiúla a spreagadh chun an Ghaeilge a úsáid mar chuid den obair laethúil. Eagraíonn Gaillimh le Gaeilge an comórtas gach bliain i gcomhar leis an Galway Advertiser agus le Cumann Tráchtála na Gaillimhe ag léiriú go bhfuil cathair na dtreabh ina cathair bheomhar dhátheangach.

Fógraíodh Tesco Gaillimh, atá lonnaithe in Ionad Siopadóireachta na Gaillimhe ar Bhóthar Átha Cinn, mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir ‘Miondíol’ urraithe ag Galway Bay FM agus chuaigh siad ar aghaidh ansin chun an Gradam iomlán a bhaint amach ar an oíche.

Tá comharthaíocht dhátheangach le feiceáil go forleathan sa stór nua athchóirithe in Ionad Siopadóireachta na Gaillimhe agus tús áite tugtha acu don Ghaeilge.  Is féidir le custaiméirí seirbhís trí Ghaeilge a fháil ag scipéid airgid ainmnithe, ag an deasc seirbhís chustaiméara agus mórthimpeall an tsiopa.

Tá an 200 fostaithe ag dul i dtaithí ar an teanga trí chomharthaíocht dhátheangach sna seomraí cúil agus ar chlár fógraí.  Cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil don fhoireann chomh maith chun eispéireas siopadóireachta na gcustaiméirí a bhfuil Gaeilge acu a fheabhsú. Tá fógraí dátheangacha le cloisteáil sa stór agus tá comharthaíocht dhátheangach curtha ar a gcuid veaineanna siopadóireachta ar líne.

Bhronn Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pádraig Conneely, dealbh deartha go speisialta don Ghradam ag Pádraic Reaney ar Denis McCarthy, Bainisteoir Tesco, Gaillimh, mar aon le Pacáiste Fógraíochta de luach €2,500 ón Galway Advertiser, feachtas poiblíochta náisiúnta ón Irish Times, pacáiste fógraíochta le Galway.com, conradh bainistíochta le The Solution Guys,  4 shraith de cheardlanna ar Straitéis Ghréasáin ó ARÓ - Forbairt Gnó Idirlíne chomh maith le ballraíocht bhliana ó Chumann Tráchtála na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge.

Seo a leanas buaiteoirí na gcatagóir éagsúil:

 • Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2013
  Tesco Gaillimh
 • Miondíol, urraithe ag Galway Bay FM
  Tesco Gaillimh
 • Turasóireacht & Fáilteachas, urraithe ag Fáilte Ireland
  Óstán an Ardoileáin
 • Seirbhísí, urraithe ag Snap Galway
  Brendan James Financial Services
 • Comhlachtaí Eile, urraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
  Dúchas na Gaillimhe

Ag labhairt dó thar cheann na moltóirí dúirt an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Déan Scoil Ghnó-Coláiste na hOllscoile Bhaile Átha Cliath, “Sheas Tesco amach dúinn de bharr  an timpeallacht  atá cruthaithe acu  ina spreagtar úsáid na Gaeilge, mar aon leis an gcaoi a mbaineann siad úsáid as an  nGaeilge  d’fhonn caighdeán seirbhíse níos fearr a chur ar fáil dá gcustaiméirí. Tá tionchar an-dearfach aige sin ar an nGaeilge agus ar an bpobal ar aon.”

Dúirt Cathaoirleach Gaillimh le Gaeilge, Iognáid Ó Muircheartaigh, “Tá sé tábhachtach dúinne anseo i nGaillimh nach gcaillfimid an cháil atá orainn mar Chathair Ghaelach. Braithim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh an Ghaeilge lárnach i gcónaí i saol cultúrtha, fadtéarmach Chathair na Gaillimhe agus tá chuile sheans ann go dtarlóidh sin, má bhronnfar stádas dátheangach uirthi”. 

“Fáiltíonn Gaillimh le Gaeilge roimh na deiseanna a bheidh ar fáil do phobal na Cathrach faoin scéim ‘Bailte Seirbhíse Gaeltachta’, ach táimid den bharúil go mbeidh gá, sa bhreis ar sin, le scéim aitheantais faoi leith, chun freastal ar riachtanais Chathair na Gaillimhe agus chathracha eile cosúil léi ar mian leo, ar bhonn corparáideach agus eile, feidhmiú mar chathracha dátheangacha”.

©Foilsithe ar Gaelport.com 11 Aibreán 2014

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Doire ag ullmhú don Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach

Gearrliosta na nGradam Cumarsáide Fógartha

Conradh don nuachtán ar líne le haontú le Tuairisc.ie

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214