An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Níl "bunús eolaíoch de chineál ar bith" ag baint leis

Níl

Rinneadh seasamh an rialtais i leith an bheartais Ghaeilge is déanaí a cháineadh i Seanad Éireann an tseachtain seo. 


D’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin T.D. an tseachtain seo caite go bhfaighfí réidh leis an gcóras a thugann marcanna bónais dóibh siúd a thugann faoi scrúduithe earcaíochta an státchórais trí Ghaeilge.

Tháinig earnáil na Gaeilge ina coitinne amach i gcoinne chinneadh an rialtais agus d’ardaigh an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh an cheist ag leibhéal an Stáit nuair a d’iarr sé ar an Aire Howlin míniú a thabhairt ar an mbunús taighde nó sochtheangeolaíochta a bhain leis an gcinneadh.

Mar fhreagra scríofa ar cheist an tSeanadóra Uí Chlochartaigh, dúirt an tAire go bhfuil deireadh curtha leis an scéim marcanna bónais mar gheall nach raibh ag éirí léi cumas na Gaeilge sa Státseirbhís a fheabhsú mar ba chóir.

Cuirfidh an córas nua béim, dar leis an Aire, ar dhátheangaigh fheidhmiúla a earcú, 6% d’fhoireann nua earcaithe an státchórais, agus go mbainfear úsáid as an bpainéal seo chun poist atá riachtanais na Gaeilge luaite leo a líonadh. Bhféadfadh an painéal seo a chuir san áireamh i dtaobh chomórtas d’ardú céime inmheánach ina ndéanfar cumas scríofa agus labhartha na n-iarrthóirí a scrúdú go dian.

Mar chuid de phlean chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, dúirt an tAire go bhfuil bearta ann i dtaobh inniúlacht Ghaeilge an Státchórais a fheabhsú agus go ndéanfar córas pleanála an fhórsa oibre a leasú chun róil atá dátheangaigh fheidhmiúla de dhíth iontu a aithint.

Dúirt an tAire gur cur chuige éagsúil é seo a dhíríonn ar inniúlacht an Státchórais i leith na Gaeilge a neartú agus a athnuachan ach is céim ar chúl é dar leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh. “Is léir nach bhfuil bunús eolaíoch de chineál ar bith le cinneadh an Aire maidir le córas earcaíochta na Státseirbhíse a thrú” a dúirt sé.

“Ní thagann an moladh ón bpobal, ó shaineolaithe sochtheangeolaíochta ná aon tuairisc aitheanta. Ní thagann an chinneadh leis an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ach an oiread ata in ainm is a bheith mar pholasaí Rialtais. Is léir nach bhfuil plean ar bith dáiríre ag an Rialtas chun an Ghaeilge a chaomhnú mar theanga pobail agus le gach athrú nua a dhéanann na Ranna éagsúla is ag cúlú óna gcuid dualgais atá siad seachas a mhalairt”.

Tá molta ag forais Ghaeilge éagsúla go ndéanfaidh an tAire Howlin athbhreithniú ar an gceist seo ar bhonn práinne agus tacaíonn an Seanadóir leis an moladh sin.

“Ba chóir don Aire Howlin athmhachnamh a dhéanamh agus an cinneadh a tharraingt siar láithreach. Beidh Sinn Féin dhá bhrú sin agus ba chóir do na pobail agus eagrais Ghaeilge feachtas láidir a chuir ar bun chin sin a chinntiú”.

©Foilsithe ar Gaelport.com 7 Samhain 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

An Ghaeilge neamhriachtanach do 94% den Státchóras

Amlíne don mhúnla nua maoinithe

An Seomra Ranga Ilteangach

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214