An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Samhail Nua Mhaoinithe RIP

Samhail Nua Mhaoinithe RIP

Ag cruinniú de Bhord Fhoras na Gaeilge inniu i nGaoth Dobhair, cinneadh nach leanfar ar aghaidh leis an tSamhail Nua Mhaoinithe a bhí molta go dtí seo.  


Faoi láthair tá 19 n-eagraíocht bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge.  Tá an múnla reatha maoinithe i bhfeidhm ó bunaíodh Foras na Gaeilge i 1999, nuair a aistríodh cúram ocht n-eagras déag Gaeilge a bhí ag fáil maoiniú ón dá Stát go dtí an comhlacht.  

Punann de scéimeanna iomaíocha a bhí i gceist leis an tSamhail nua mhaoinithe, de réir catagóirí éagsúla. 

Níos túisce an mhí seo d’fhoilsigh  an Comhchoiste um Chomhshaol, Iompar, Cultúr agus Gaeltacht tuarascáil i dtaobh na Samhla Nua Maoinithe d’earnáil dheonach na Gaeilge.  

Shocraigh an Coiste Oireachtais ar thuarascáil a choimisiúnú tar éis dóibh éisteacht le tuairimí na n-eagras bunmhaoinithe agus le tuairimí Fhoras na Gaeilge ar mhaoiniú na n-eagras amach anseo.

Sa tuairisc moladh gur cheart bunmhaoiniú a sholáthar do na heagraíochtaí chun seirbhísí fíorthábhachtacha a chinntiú do phobal na Gaeilge. Chomh maith leis sin moltar ann nár cheart go mbeadh scéimeanna faoi réir tairisceana iomaíche.

Tháinig tuairisc an Chomhchoiste sna sála ar rún a ritheadh i dTionól Thuaisceart Éireann a léirigh amhras faoin tionchar a bheadh ag an tSamhail Nua Mhaoinithe ar eagraíochtaí Gaeilge, agus a léirigh amhras faoin bpróiseas comhairliúcháin a bhain leis.

I ráiteas Fhoras na Gaeilge um thráthnóna, luadh go mbeidh an Foras ag breathnú anois ar mhúnlaí eile agus go cuirfear tuarascáil an Chomhchoiste um Chomhshaol, Iompar, Cultúr agus Gaeltacht san áireamh chomh maith le moltaí Choiste Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Thionól Thuaisceart Éireann. Chomh maith leis sin, cuirfidh Foras na Gaeilge san áireamh na moltaí agus na tuairimí a léiríodh le linn an phróisis chomhairliúcháin. 
 
Is gá anois d’Fhoras na Gaeilge agus do na heagrais comhoibriú ar bhonn comhpháirtíochta chun teacht ar an mbealach is éifeachtaí agus is éifeachtúla chun earnáil dheonach na Gaeilge a mhaoiniú amach anseo.

© Gaelport.com 29 Meitheamh 2012

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Fáilte curtha roimh athruithe ar phátrúnacht bunscolaíochta

As na Nuachtáin - 50 towns to see handover of school patronage

As na Nuachtáin - Quinn questions school emphasis on Irish, religion 

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge #Samhail
Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214