An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Scéim Teanga úr d'OÉ Gaillimh

Scéim Teanga úr d'OÉ Gaillimh

Seoladh scéim teanga úr Ollscoil Éireann, Gaillimh ar an Máirt, 15 Aibreán 2013.


Ba í an láithreoir teilifíse agus iar-mhac léinn OÉ Gaillimh Evanne Ní Chuilín a sheol an scéim teanga úr i measc fhoireann agus mic léinn na hOllscoile.

Thug Ní Chuilinn ardmholadh d’OÉ Gaillimh as cur chun cinn leanúnach na Gaeilge ar champas agus í ag seoladh na scéime nua mar aon le feachtas poiblíochta na siombaile G a bheidh le feiceáil ar fud an champais amach anseo.

Dúirt Ní Chuilinn, “Is siombail nua shainiúil í seo atá deartha go speisialta ag an Ollscoil ionas go mbeidh a fhios ag pobal na hOllscoile go bhfuil seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil. Nuair a fheicfidh tú an tsiombail G, beidh a fhios agat ar an bpointe boise cá bhfuil fáil ar sheirbhísí trí mheán na Gaeilge ar fud na hinstitiúide. Tréaslaím leis an Ollscoil de bharr na hoibre seo ar fad agus guím gach rath ar an bhfeachtas uathúil seo.”

Is í an dara scéim teanga de chuid na hOllscoile a seoladh ag an ócáid a thugann cur síos ar na seirbhísí a bheidh le forbairt agus le feabhsú ag OÉ Gaillimh d’fhonn freastal níos fearr ar an bpobal ar mian leo a ngnó a dhéanamh leis an Ollscoil trí Ghaeilge.

Eascraíonn dualgais na hOllscoile i leith na Gaeilge ó Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a thugann éifeacht phraiticiúil do stádas bunreachtúil na Gaeilge mar chéad teanga oifigiúil an Stáit.

Dúirt Gearóid Ó Conluain, Rúnaí na hOllscoile, “Tá treo straitéiseach na dara scéime ar aon dul le cuspóirí na chéad scéime. Cuirfear seirbhísí nua ar fáil agus cuirfear béim bhreise ar mhonatóireacht na scéime le caighdeán agus le leanúnachas na seirbhísí a chinntiú.”

“Beidh ‘an Tairiscint Ghníomhach’ mar chnámh droma na scéime, is é sin le rá go gcinnteofar go bhfuil sé soiléir do chustaiméirí ón gcéad teagmháil a bhíonn acu leis an institiúid, go bhfuil seirbhísí d’ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge ar fáil dóibh in aonaid éagsúla.”

©Foilsithe ar Gaelport.com 18 Aibreán 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Seimineár ar dheiseanna oibre leis an Aontas Eorpach

Athchóiriú ar luach €435,266 ceadaithe d’áis phobail sa Cheathrú Rua

Treochlár seolta le teangacha uile na hEorpa a chaomhnú agus a chur chun cinn

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeLe Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214