An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Seimineár ar dheiseanna oibre leis an Aontas Eorpach

Seimineár ar dheiseanna oibre leis an Aontas Eorpach

Beidh cúrsaí fostaíochta san Aontas Eorpach á phlé ag painéal d’ard aoichainteoirí i mBaile Átha Cliath ar Dé hAoine, 26 Aibreán 2013.


Is mór an t-éileamh ar chéimithe le Gaeilge líofa in institiúidí an AE ach aithnítear an ganntanas ar iarratasóirí le hais teangacha eile.

Tá maolú sealadach ar stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil den AE - mar a bhíodh i gcás na Mailtise - toisc deacrachtaí praiticiúla tosaigh maidir le hearcú dlí-theangeolaithe, aistritheoirí, ateangairí agus foireann tacaíochta.

Tá an leibhéal fostaíochta sna haonaid Ghaeilge níos ísle ná mar atá sna haonaid teanga eile cosúil le Mailtis nó Eastóinis. Gan maolú meastar go gcruthófaí suas le 200 folúntas. Tá an maolú seo le breithniú i mí na Nollag 2015.

Is é an tOnórach Colm Mac Eochaidh, Breitheamh den Ardchúirt, a bheidh mar Chathaoirleach ar an seimineár a reáchtálfar in in Óstaí an Rí ar Shráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1.

I measc na gcainteoirí ar an lá beidh Lucinda Creighton TD; Colmcille Ó Monacháin, Ceann Aonad na Gaeilge, An Coimisiún Eorpach; Seán Hade, Ceann Aonad na Gaeilge; Séamus Howard, Dlí-theangeolaí le Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Dáithí Mac Cárthaigh BL, Comhordaitheoir Dlí & Gaeilge.

Beidh ionadaithe ó hInstitiúidí an AE, an Rialtas agus na forais oideachais tríú leibhéil agus cuirfear fáilte roimh mhic léinn agus céimithe a bheith i láthair.

Cuirfear tús leis an seimineár ag 4.00pm sa léachtlann thuas staighre in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, agus leanfaidh an plé ar dheiseanna fostaíochta san Eoraip go dtí 6.00pm.

©Foilsithe ar Gaelport.com 15 Aibreán 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Treochlár seolta le teangacha uile na hEorpa a chaomhnú agus a chur chun cinn

Deiseanna do dhlítheangeolaithe san Eoraip

As na Nuachtáin: €1.6m cost in translation

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #GaeilgeLe Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214