An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Seirbhísí Gaeilge na Roinne Airgeadais: Tuairimí an phobail á lorg

Seirbhísí Gaeilge na Roinne Airgeadais: Tuairimí an phobail á lorg

Tá An Roinn Airgeadais ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge.


Cuireann An Roinn Airgeadais fáilte roimh aighneachtaí maidir le hullmhú an dara dréachtscéim teanga ó aon pháirtithe leasmhara.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh go leictreonach chuig officiallanguagesscheme@finance.gov.ie

Ina ionad sin is féidir iad a chur sa phost chuig:

Scéim an dTeangacha Oifigiúla,
f/ch An Oifig Chorparáideach,
7-9 Rae Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní mór aighneachtaí a chur isteach roimh 5pm ar an Aoine, 24 Bealtaine 2013.

Is féidir an chéad scéim teanga de chuid na Roinne Airgeadais a fháil ag www.coimisineir.ie.

Aighneachtaí
Is cabhair mhór do na comhlachtaí poiblí iad na haighneachtaí ón bpobal. Is féidir leis na comhaltaí poiblí mianta an phobail i leith na seirbhísí a theastaíonn uatha a mheas ón aiseolas a fhaigheann siad. Is féidir díriú ar cíbe seirbhís ón gcomhlacht poiblí sna haighneachtaí lena n-áirítear:

• Cumas Dátheangaigh Reatha an chomhlachta phoiblí
• Tairiscint ghníomhach agus cothú éilimh
• Polasaí Earcaíochta agus Socrúcháin an chomhlachta phoiblí – Poist a chur ar leataobh
• Rochtain ar cháipéisíocht / foirmeacha iarratais
• Comharthaíocht agus feiceálacht na Gaeilge ar an láthair oibre
• Cruinnithe Poiblí
• Riachtanais teanga sa Ghaeltacht
• Suíomh Gréasáin
• Córas Measúnaithe ar bhaint amach na spriocanna sa scéim
• Monatóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn
• Poiblíocht ar an Scéim Chomhaontaithe.

 

© Foilsithe ar Gaelport.com 7 Bealtaine 2013

Seans go mbeidh spéís agat sna scéalta a leanas:

Scéim Teanga úr d’OÉ Gaillimh

As na Nuachtáin: idening gap in two-tier school system is revealed

As na Nuachtáin: Fee-paying pupils most likely to go to university

 

Lean an scéal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilgele Clár Johnston, Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214